HMK Bygg & Anläggning. Byggande BA4. HMK-BA4. T 23:1998

bok

371 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
I delen Byggande beskrivs de mätningar som har betydelse för produktionen och man får en inblick i de mätningstekniska möjligheter som finns idag. En grundlig redogörelse för modern mätningsteknik som underlättar och kvalitetssäkrar produktionen ingår. Arbetsberedningen beskrivs ingående. Även t.ex. inmätning för reglering av mängder och den kontroll som görs i samband med mätningar och övervakning av sättningar och rörelser tas upp.