arkitekturteoriernas_historia_325_6602006

Arkitekturteoriernas historia

Författare: Caldenby Claes, Nygaard Erik

Tryckt bok, I lager

Pris: 297 kr + moms

Snabb leverans

”Arkitekturteoriernas historia” är en berättelse om en yrkeskulturs utveckling och samtidigt en repertoar av förhållningssätt som kan framstå som på en gång främmande och märkligt aktuella.

Arkitekturens historia är mångtusenårig. Också arkitekters skrivande kring sitt arbete har en mycket lång tradition.

Syftena har varit flera – att argumentera för arkitekturens betydelse inför beställare och byggherrar, att hävda ett visst synsätt gentemot andra arkitekter eller att förmedla kunskap till nya generationer. Arkitekturteori kan sägas vara både uttalade eller outtalade föreställningar om vad arkitektur är eller borde vara.

Arkitekturteoriernas historia från antiken till idag presenteras för första gången på svenska i denna bok som är resultatet av ett nordiskt samarbetsprojekt med författare från Danmark, Norge och Sverige.


Författare: Caldenby Claes, Nygaard Erik

Art nummer: 6602006

Utgivningsår: 2011

Utgivare: Formas

ISBN: 9789154060412

Antal sidor: 500

Kategori: Arkitektur

Fler titlar av samma författare