6401001_large_enova

E-BOK Kommentarer till ABM 07

Författare: Linander Bo, Rådberg Åke

E-bok (epub, pdf)

Pris: 370 kr + moms

Snabb leverans

"Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet, ABM 07" är en reviderad version av "ABM 92". Kommentarerna som presenteras i denna bok syftar till att ge råd och vägledning vid tillämpning av de allmänna bestämmelserna i "ABM 07".

Dessa "Kommentarer till ABM 07" riktar sig till alla som i sin yrkesmässiga verksamhet sysslar med köp och försäljning av byggvaror. De viktigaste skillnaderna mellan "ABM 92" och "ABM 07" gäller garantiansvar och förseningsvite.


Författare: Linander Bo, Rådberg Åke

Art nummer: 7774011

ISBN: 9789173333207

Kategori: Arkitektur

Fler titlar av samma författare