lararhandledning_sa_byggdes_staden_650_6493027

Lärarhandledning till boken Så byggdes staden

Författare: Reppen Laila, Björk Cecilia, de Laval Suzanne

Tryckt bok, I lager

Pris: 59 kr + moms

Snabb leverans

Denna lärarhandledning är ett komplement till boken ”Så byggdes staden. Utgåva 3”, 2012. Många skolämnen berörs av innehållet i ”Så byggdes staden”, både i grundskolans högre klasser och på gymnasiet. I lärarhandledningen finns anvisningar om hur olika ämnen kan knytas till kapitlen i boken.

Övningsuppgifterna är skapade i syfte att lära eleven läsa av och beskriva staden med alla dess dimensioner samt att tillämpa de teoretiska kunskaper som boken ”Så byggdes staden” ger i praktisk verklighet.

Lärarhandledningen följer indelningen i ”Så byggdes staden”. Många uppgifter kan lösas i klassrummet genom att studera läroboken eller söka uppgifter på internet eller i fördjupningslitteratur. Andra uppgifter uppmanar eleven att gå ut i närmiljön, studera staden och reflektera över sina iakttagelser.


Författare: Reppen Laila, Björk Cecilia, de Laval Suzanne

Art nummer: 6493027

Utgivningsår: 2012

Utgivare: Svensk Byggtjänst

ISBN: 9789173335676

Antal sidor: 80

Kategori: Arkitektur

Fler titlar av samma författare