limans_kronikor_om_byggjuridik_650_6435012

E-BOK Limans krönikor om byggjuridik. Bygginfo PM 2005-2013

Författare: Liman Lars-Otto

E-bok (pdf)

Pris: 95 kr + moms

Snabb leverans

Fyndpris: 95 kr (ord. pris: 373 kr)
Under åren 2005–2013 medverkade entreprenadjuristen Lars-Otto Liman med artiklar i tidningen BygginfoPM – numera ByggtjänstPM. I ”Limans krönikor om byggjuridik” finns artiklarna samlade i bunden form. Innehållet spänner över vida områden, från aktuella rättsfall som belyser olika delar av byggandets juridik till praktiska anvisningar om hur man som tekniker i byggbranschen kan medverka till att lösa juridiska problem.

Boken erbjuder ett lättsmält sätt att stärka läsarens juridiska allmänbildning. Den riktar sig till byggherrar, projektörer och entreprenörer i byggbranschen.

Liman har erfarenhet från Svenska Byggnadsentreprenörföreningen och från Byggherreföreningen samt som juridisk rådgivare med inriktning på byggsektorn.

Många tekniker och advokater känner också Liman som föreläsare på kurser inom området.


Författare: Liman Lars-Otto

Art nummer: 7774356

ISBN: 9789173336246

Kategori: Arkitektur

Fler titlar av samma författare