ra_anlaggning_13_6361218

E-BOK RA Anläggning 13. Råd och anvisningar till AMA Anläggning 13

E-bok (epub, pdf)

Pris: 2 710 kr + moms

Snabb leverans

RA Anläggning innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar beskrivningar för anläggningsarbeten. RA Anläggning utges i nya versioner vart tredje år. "RA Anläggning 13" är en revidering av RA Anläggning 10.

Några viktiga nyheter i "RA Anläggning 13":

- nya koder och rubriker för demontering har införts tillsammans med begreppsbestämningar för flyttning, demontering och rivning
- arbeten med permanent spont har flyttats från avsnitt BG till CD och behandlas nu som permanent markförstärkningsåtgärd
- avsnittet om bergborrning har anpassats till branschens arbetsmetoder
- nya koder och rubriker samt texter för gröna tak och liknande tillämpningar har införts.


Art nummer: 7776128

ISBN: 9789173336659

Kategori: Arkitektur