architectura-humanitas

Archtectura Humanitas

och konsten att bygga en badbrygga

Författare: Sandberg Dick

Tryckt bok, I lager

Pris: 304 kr + moms

Snabb leverans

Arkitekten Dick Sandberg har skrivit en bok som handlar om hur man skapar kvalitet. Projektet med badbryggan fokuserar på hållbarhet och humanismen i arkitekturen och boken lämpar sig för arkitekturstuderande och unga arkitekter men även till alla som arbetar med bygg och förvaltning.

Boken är indelad i tre delar. Den första heter ”Min syn på arkitektens roll i samhället”, den andra ”Då, nu och framtiden” och den sista innehåller Checklista för långsiktigt hållbara projekt och  hur den kan appliceras i ett projekt för ett miljonprogramsområde.


Författare: Sandberg Dick

Art nummer: 6039425

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Dick Sandberg

ISBN: 9789163797620

Antal sidor: 191

Kategori: Arkitektur