arkitekt2.0_6231011

Arkitekt 2.0

Författare: Eringstam Jenny, Sandahl Nina

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 550 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 440 kr + moms

Snabb leverans

”Arkitekt 2.0. Guide för projekterande arkitekter” är en praktisk handbok för arkitekter, att ha nära tillhands, som ett verktyg. I boken finns en lagom mängd fakta och information samlad för en projekterande arkitekt i början av sin karriär, men också för arkitektstudenter som vill skapa sig en helhetsbild av arkitektyrket och dess olika arbetsuppgifter.

Boken är indelad i fem delar. En övergripande del som beskriver byggprocessen i sin helhet och ger en bild av de ramar och regelverk som finns att förhålla sig till i arkitektens vardag. Här behandlas också samhällets krav på det som byggs.

I avsnittet På kontoret presenteras system för ritningshantering, ritningsregler och projektorganisation. Här finns också grunderna i grafisk formgivning.

System och byggnadsdelar innehåller överskådlig fakta kring byggfysik, byggteknik, konstruktion och dimensionering samt miljö och ekologi.

Delen om Bostadsutformning och funktion handlar om tillgänglighet, funktionskrav och användbarhet. Här finns ett flertal standarder och rekommenderade mått redovisade.

Boken avslutas med ett Lexikon som innehåller en översikt över de arkitekturhistoriska epokerna samt standarder för areaberäkning.


Författare: Eringstam Jenny, Sandahl Nina

Tryckta bokens artikel nr: 6231011

E-bokens artikel nr: 7772312

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173339155

E-bokens ISBN: 9789173339162

Antal sidor: 548

Kategori: Arkitektur