arkitekters_verktyg_6984002

Arkitekters verktyg

Författare: Runberger Jonas

Tryckt bok, I lager

Pris: 265 kr + moms

Snabb leverans

I "Arkitekters verktyg" undersöker arkitekten Jonas Runberger verktygen och arkitekters förhållande till representationen av idéer som man avser ska materialiseras i det byggda.

Han pekar på betydelsen av att förhålla sig kritiskt reflekterande till sina verktyg. Dels för att få syn på den gräns som innebär övergången från idé till verktyg och omvänt – från verktyg till idé. Dels för att få syn på förhållandet mellan verktyg och kommunikation.

Detta är en oumbärlig skrift för den som vill fördjupa sig i förhållandet mellan verktyg och resultat. Inte minst i en tid då arkitekters designmetoder, kommunikation och sätt att presentera sina arbeten har väckt intresse även utanför kåren.


Författare: Runberger Jonas

Art nummer: 6984002

Utgivningsår: 2012

Utgivare: Arkus

ISBN: 9789197895767

Antal sidor: 171

Kategori: Arkitektur