bostadsgarden_territoriell_arkitektur_6144064

Bostadsgården. Territoriell arkitektur

Författare: Minoura Eva

Tryckt bok, I lager

Pris: 275 kr + moms

Snabb leverans

I den här boken betonas att bostadsgårdar har en underskattad potential att skapa värden för de boende och ta tillvara deras engagemang. En bra gård erbjuder plats för lek och rörelse, för samvaro, odling och grönska. Det är inte bara fråga om att skapa trivsel utan gården gör nytta både för de boende och för stadens temperaturreglering och motståndskraft mot torka och översvämningar.

Boken baseras på forskningsstudier om hur boende ser på sina bostadsgårdar och hur olika bebyggelseformer tolkas av människor i territoriella termer.


Författare: Minoura Eva

Art nummer: 6144064

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144137186

Antal sidor: 125

Kategori: Arkitektur