Den svenska arkitekturens historia 1800-2000

Den svenska arkitekturens historia 1800-2000

Författare: Bedoire Fredric

Tryckt bok, I lager

Pris: 299 kr + moms

Snabb leverans

Detta verk berättar arkitekturens historia i Sverige. Byggherrar och arkitekter, stilhistoria och byggnadsteknik sammanvävs med social utveckling och ekonomiska konjunkturer från den begynnande industrialiseringen fram till dagens nyliberala postindustriella samhälle. Från 1800-talets entreprenörer, deras bostadshus i rik stilflora och funktionella fabriker fram till det tidiga 1900-talets Jugendstil med elektricitet och andra tekniska nyheter.

Samtidigt med att det moderna Sverige börjar finna sina demokratiska former inleds en period då svensk arkitektur får internationell uppmärksamhet med Ragnar Östbergs Stockholms Stadshus, 1920-talets eleganta nyklassicism, Swedish Grace, och funktionalismens 1930-tal, då de sociala folkhemsfrågorna kommer i centrum. Efter andra världskriget gestaltas framstegstron av ett allt mer storskaligt byggande i International Style som varar fram till citysaneringarnas och miljonprogrammets tid kring 1970. Boken avslutas med arkitekturen idag, den som kommer att bli vårt bidrag till framtidens arkitekturhistoria.

Samtidigt utges samme författares ”Den svenska arkitekturens historia 1000-1800”. De två böckerna är tillsammans den första heltäckande översikten över svensk arkitektur genom tiderna.


Författare: Bedoire Fredric

Art nummer: 6018096

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Norstedts förlag

ISBN: 9789113067056

Antal sidor: 527

Kategori: Arkitektur

Fler titlar av samma författare