AMA Anläggning 07. Allmän materiaL- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten. E-bok i pdf-format.

E-BOK AMA Anläggning 07. Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten

E-bok (pdf)

Pris: 2 710 kr + moms

Snabb leverans

"AMA Anläggning 07" är ett referensverk som används vid upprättande av tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten.

Stora förändringar har skett inom väg- och brobyggnad. Vägverkets och Banverkets aktuella utförandekrav har beaktats och arbetats in. Avsnittet om grönytor har utvecklats och inmätning och utsättning finns nu under ett nytt avsnitt eftersom tekniken för detta utvecklats mycket. Även nya principritningar har införts.

OBS!
Denna E-BOk finns endast i PDF-format.


Art nummer: 7776121

ISBN: 9789173333535

Kategori: Arkitektur