beskrivningshandbok_maleri_325_6047403

Beskrivningshandbok. Måleri

Författare: Wittström Jan, Svensson Lars Åke

I lager

Pris: 665 kr + moms

Snabb leverans

”Beskrivningshandbok. Måleri” är ett fristående komplement till Målerihandbok 09. Syftet är att denna skrift ska vara ett stöd till den som upprättar beskrivningar. Målerihandbok 09 har fokus på behandlingskoder men denna handbok behandlar främst upprättande av beskrivningar för byggnadsmåleri. Böckerna kan användas fristående från varandra.

Boken ska vara ett hjälpmedel för den som upprättar eller ska upprätta beskrivningar men känner sig osäker på hur måleriavsnittet ska hanteras samt olika entreprenadformer. De presenterade beskrivningstexterna är förslag på hur man kan hantera olika frågeställningar.

”Beskrivningshandbok. Måleri” är indelad i två delar. Den första delen innehåller information om beskrivningar, entreprenadformer och exempel på fem olika beskrivningsupplägg. Den andra delen tar bland annat upp hur man kan fastställa befintliga färgtyper, kortfattad beskrivning av dessa samt uppbyggnad av AMA.s behandlingskoder.


Författare: Wittström Jan, Svensson Lars Åke

Art nummer: 6047403

Utgivningsår: 2011

Antal sidor: 182

Kategori: Färgsättning + NCS

Fler titlar av samma författare