maleri_handbok_09_utg_2_650_6047372

Målerihandbok 09. Utgåva 2

Författare: Svensson Lars Åke, Wittström Jan

I lager

Pris: 1 900 kr + moms

Snabb leverans

Målerihandbok för upprättande av målningsbeskrivningar vänder sig till alla som i sitt arbete med entreprenadhandlingar skall beskriva målningsbehandlingar och målningssystem.

Avsikten med handboken har varit att skapa en lättöverskådlig och lättfattlig handledning som utan målerisk sakkunskap är fullt användbar inom såväl ny- och ombyggnad som reparation/underhåll.

Denna andra utgåva har uppdaterats primärt avseende på att lösningsmedelsburna färger inomhus har fasats ut. De ändrade definitionerna av rengöringsgraderna 2 och 3 har föranlett justeringar i några fall där rengöringsgrad 3 inte längre är tillräcklig.

Exemplifieringar av målning för brandteknisk ytskiktsklass (B-s1, d=) har införts liksom för våtrumsmålning för klass VA och VT.

Målningskoderna bygger på AMA.s målningkoder.


Författare: Svensson Lars Åke, Wittström Jan

Art nummer: 6047372

Utgivningsår: 2012

Antal sidor: 168

Kategori: Färgsättning + NCS

Fler titlar av samma författare