Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper

Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper

Tryckt bok, I lager

Pris: 113 kr + moms

Snabb leverans

”Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper” ger en sammanfattande orientering om tillredning av och målning med traditionella färgtyper som användes förr.

De färgtyper som behandlas är linoljefärg, slamfärg, kalkfärg, limfärg, äggoljetempera samt trätjära. Tonvikten ligger på underhålls- och renoveringsmålning.

Publikationen gavs ut första gången 1991.


Art nummer: 6075005

Utgivningsår: 1999

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

ISBN: 9789172095847

Antal sidor: 32

Kategori: Färgsättning + NCS