Färg och ljus för människan - i rummet

Författare: Fridell Anter Karin, Klarén Ulf, Berggren Leif, Billger Monica, Duwe Pär, Enger Johanna, Garnert Jan, Häggström Cecilia, Laike Thorbjörn, Szybinska Matusiak Barbara, Wijk Helle

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 595 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 475 kr + moms

Snabb leverans

”Färg & ljus för människan – i rummet” handlar om helhetsupplevelsen av färg och ljus i rumsliga sammanhang och är ett bidrag till det sammanhållna kunskapsområdet färg – ljus – rum. Tanken är att förklara ljus för färgspecialisterna, förklara färg för ljusspecialisterna och samtidigt förmedla en förståelse för att ljus och färg måste behandlas tillsammans.

”Färg & ljus för människan – i rummet” är populärvetenskaplig och vänder sig främst till professionella inom färg- och ljusområdena men är också avsedd att kunna användas inom högskolan. Den bygger på det tvärvetenskapliga nordiska forskningsprojektet SYN-TES: Människa färg och ljus. Syntetisering för ett sammanhållet kunskapsområde, som genomfördes 2010–2011.

Den 240-sidiga boken är rikt illustrerad och innehåller fyra tematiska block där det genomgående temat är rumslig samverkan mellan färg och ljus.

Den engelska utgåvan hittar du här


Författare: Fridell Anter Karin, Klarén Ulf, Berggren Leif, Billger Monica, Duwe Pär, Enger Johanna, Garnert Jan, Häggström Cecilia, Laike Thorbjörn, Szybinska Matusiak Barbara, Wijk Helle

Tryckta bokens artikel nr: 6471010

E-bokens artikel nr: 7774711

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173336536

E-bokens ISBN: 9789173336765

Antal sidor: 239

Kategori: Färgsättning + NCS

Fler titlar av samma författare