manniskor_byggnader_sammanhang_6039669

Människor, byggnader, sammanhang

Författare: Anglert Mats, Eriksdotter Gunhild

Tryckt bok, I lager

Pris: 206 kr + moms

Snabb leverans

Vid studier av äldre byggnader speglar boendet många sidor av människans dagliga tillvaro och existens i det förgångna.

I idéskriften lägger författarna grunden för en byggnadsarkeologi med utgångspunkt i människan och boendet. Boken stimulerar till kunskapsutbyten som går över flera ämnesfält och vänder sig till alla som funderar över vad spåren i byggnader berättar om människors liv i det förflutna.


Författare: Anglert Mats, Eriksdotter Gunhild

Art nummer: 6039669

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

ISBN: 9789172098305

Antal sidor: 105

Kategori: Arkitektur