skonhet_nytta_och_bestandighet_6039770

Skönhet, nytta och beständighet

Författare: Nerlund Henrik

Tryckt bok, I lager

Pris: 228 kr + moms

Snabb leverans

Under det gångna seklet har Stockholm utvecklats från en liten kompakt stad till en utbredd storstadsregion. I de processer som format den moderna storstaden har Skönhetsrådet sedan 1919 fungerat som granskare av stadens utveckling och agerat som rådgivare, opponent och förslagsställare. Som fristående expertorganisation inom stadens förvaltning har rådet varit en kontroversiell organisation, men också en konstruktiv kritiker.

I boken tecknas för första gången Stockholms bebyggelseutveckling utifrån Skönhetsrådets perspektiv; en berättelse som följer stadens förändring såväl ideologiskt som fysiskt. Här presenteras bakgrunden till varför staden ser ut som den gör, vilka debatter och ideal som ligger bakom nya stadsdelar, broar, höghus, konstverk, utglesning och förtätning.

Författaren
Henrik Nerlund är arkitekturhistoriker specialiserad på stadsplanering och förändringsprocesser inom 1900-talets bebyggelsemiljöer. Sedan 2014 är han verksam som sekreterare och kanslichef för Skönhetsrådet.


Författare: Nerlund Henrik

Art nummer: 6039770

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Stockholmia Förlag

ISBN: 9789170313141

Antal sidor: 236

Kategori: Arkitektur