space_syntax_6984031

Space syntax

Författare: Ekelund Björn, Koch Daniel

Tryckt bok, I lager

Pris: 170 kr + moms

Snabb leverans

”Space syntax - ett analysverktyg för planering och utvärdering av arkitektur och byggd miljö” handlar om en metod som försöker hitta mätbara samband mellan människors beteenden och byggd miljö. Skriften ger en bra bas för arkitektur- och planeringsstuderande, eller beställare som vill skaffa sig bättre kännedom om hur metoden fungerar, vad den täcker in och grunden för tolkning av data.

Skriften behandlar space syntax som teori och metodik och ger även den historiska bakgrunden. Den riktar sig till alla som kommer i kontakt med space syntax i arbetet, samt till dig som har ett intresse för kunskap om samband mellan människor och byggd miljö.


Författare: Ekelund Björn, Koch Daniel

Art nummer: 6984031

Utgivningsår: 2012

Utgivare: Arkus

ISBN: 9789198042214

Antal sidor: 70

Kategori: Arkitektur