stadsbilden_6039734

Stadsbilden

Författare: Lönnroth Gudrun, Nyberg Gudrun

Tryckt bok, I lager

Pris: 308 kr + moms

Snabb leverans

Här kan läsaren skaffa sig en uppfattning om hur husen, kvarteren, stadsdelarna vuxit fram i samklang med geografin och naturen i Göteborg. Särskilt ligger betoningen i framställningen på tiden 1900 fram till våra dagar.

Hur har expansionen skett, vilka idéer och planer är det som har styrt utvecklingen? Och vilka arkitekter, planerare och politiker är det som har agerat? I kunniga och innehållsrika texter liksom i ett rikt urval foton åskådliggörs det hela i denna sjunde volym av den ambitiösa serien ”Hundra år i Göteborg”.


Författare: Lönnroth Gudrun, Nyberg Gudrun

Art nummer: 6039734

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Carlsson förlag

ISBN: 9789173319188

Antal sidor: 328

Kategori: Arkitektur