Byggnader

Alla titlar

apartment_buildnings_6048855

Apartment Buildings

The projects presented in this book are magnificent recent examples of how architecture can create attractive residential buildings aware of their social function, promoting interaction between users and the harmonious relationship of the community w...

Pris: 370 kr + moms

bastu_6039760

Bastu

Hur bastar folk runtom i världen? Hur badas och risas det? Hur ser den urgamla historien ut med grottor, tält och stugor fyllda med värme som folk samlats kring? Vad är egentligen basturökt kött? Varför mår så många förträffligt av bastubad? Jens Lin...

Pris: 239 kr + moms

fortatning_pa_framlingsvagen_6511050

Förtätning på Främlingsvägen

Boken handlar om bostadsundersökningen av Främlingsvägen. Bostadsområdet ligger i stadsdelen Aspudden i Stockholm. Bebyggelsen består av den äldre delen som tillkom i början av 1940-talet. Området kompletterades och stod inflyttningsklart 2014...

Pris: 250 kr + moms

skolans_nya_rum_6984029

Skolans nya rum

Skolbyggnaden innehåller många rum och funktioner som samspelar för att de som vistas där ska kunna fungera, både lärare och elever. Skolmiljön omfattar också skolgårdens ytor...

Pris: 240 kr + moms

ljus_i_konstmuseer_6984019

Ljus i konstmuseer

Ljuset är viktigt för uppleveelsen av konst och denna skrift av författaren och konstnären Sölve Olsson handlar just om detta. Skriften är indelad i tre delar där den första tar upp dagsljus och elljus...

Pris: 239 kr + moms

bostaden_kunskapen_6984006

Bostaden och kunskapen

I denna antologi presenteras aktuell forskning och utveckling kring utformning av bostaden, dess rum och närmiljö. Ett tjugotal forskare och kritiker delar med sig av sin kunskap och beskriver något om förutsättningarna för dagens och morgondagens bo...

Pris: 244 kr + moms

boende_och_narmiljo_for_aldre_6984005

Boende och närmiljö för äldre

I skriften presenteras forskningslitteratur, offentliga utredningar m m som har tagit upp äldres boende och närmiljö. Antalet äldre i samhället ökar kraftigt och att olika former för äldreboende ständigt prövas...

Pris: 127 kr + moms

ata_ute_6039714

Äta ute. Arkitekturen och maten

Att äta ute handlar inte bara om maten utan också miljön. Rummet, möblerna, belysningen och stämningen. Boken visar 25 restauranger i Sverige med den bästa och mest intressanta arkitekturen...

Pris: 253 kr + moms

fysisk_larmiljo_6108227

Fysisk lärmiljö

Mot bakgrund av skolbyggnadens och pedagogikens historia ger boken en gedigen förståelse för de lärmiljöer vi har i dag. Därefter följer en fördjupning i kognitions- och neuropsykologisk forskning om hur vår kunskapsinlärning fungerar och hur den fys...

Pris: 316 kr + moms

bostadsbestammelser_2019_6203019

Bostadsbestämmelser 2019

Myndigheternas föreskrifter innehåller inte uppgifter av handbokskaraktär och förslag på lösningar. Här fyller Bostadsbestämmelser 2019 en viktig funktion...

Pris: 495 kr + moms

byggemenskaper_som_en_del_i_bostadsforsorjningen_6123041

Byggemenskaper som en del i bostadsförsörjningen

Byggemenskaper kan vara ett sätt att möta efterfrågan från invånare med särskilda önskemål när det gäller hur eller var de vill bo. Boverket vill med denna rapport intresse för byggemenskaper och sprida kunskap om vilka mervärden byggemenskaper kan g...

Pris: 100 kr + moms

handbok_i_katatrofberedskap_och-restvardesraddning_6075021

Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning

Stora värden går varje år förlorade vid bränder med efterföljande vattenskador vid släckningsarbetet. Med rätt insats ökar chanserna för att tillståndet inte förvärras och med rätt konserveringsåtgärder kan stora värden räddas...

Pris: 212 kr + moms

krisberedskap_i_vardfastigheter_6020474

Krisberedskap i vårdfastigheter

Kris, störning, samhällsviktig verksamhet, risk- och sårbarhetsanalys. Det är några av de många begrepp som används när vi pratar om krisberedskap. Skriften ger svar på hur landstingens och regionernas fastighetsorganisationer kan arbeta med krisbere...

Pris: 345 kr + moms

en_liten_bok_om_sma_bostader_6207010_nominerad

En liten bok om små bostäder

Hur ser ett vanligt svenskt hushåll ut? En barnfamilj, säger ni kanske. Då har ni fel. Det normala svenska hushållet består av högst två personer. Oavsett om vi pratar villor eller lägenheter, äganderätt eller hyresrätt så bebos en majoritet av alla ...

Pris: 426 kr + moms

handbok_skydd_av_byggnader_6505102

Handbok Skydd av byggnader. Utg 4

Handboken kan användas som underlag för värdering av byggnaders sårbarhet mot olika typer av angrepp. Det kan gälla myndighetsbyggnader, ambassader, huvudkontor, regeringsbyggnader och byggnader för lokal, regional och nationell ledning.

Pris: 500 kr + moms

texter_om_stockholm_och_andra_stader_6039591

Texter om Stockholm och andra städer 1994-2016

Ola Andersson är arkitekt och skribent och är en av de tongivande i debatten om hur vi bygger städer. Boken innehåller ett urval av hans texter från dagspress, magasin och facktidskrifter under de senaste decennierna.

Pris: 234 kr + moms

eget_hem_at_alla_6039582

Eget hem åt alla. Så löser vi bostadskrisen

Oenigheten om varför det byggs för få bostäder och vad som ska göras åt problemet är stor i Sverige. Oenigheten beror både på olika ideologisk syn och på de intressekonflikter som finns mellan de som äger sin bostad och de som hyr, mellan dem som int...

Pris: 168 kr + moms

99_years_of_housing_questions_in_sweden_6108212

99 Years of the Housing Question in Sweden

This book presents the history of modern architecture in Swedish housing. It is essential reading, especially at a time when a lack of accommodation is having such a brutal impact on Swedish society. However, this has not always been the case...

Pris: 393 kr + moms

skolans_nya_plats_i_staden_6123038

Skolans nya plats i staden

Syftet med studien är att undersöka hur kommunerna anpassar planeringen av grundskolor till skolvalet och konkurrensen från friskolor. Fem kommuner med stark befolkningsökning och behov av nya skollokaler ingick i studien...

Pris: 100 kr + moms

rum_barn_och_pedagoger_6117536

Rum, barn och pedagoger

I boken tas den faktiska betydelsen av hur ett rum är planerat: vad händer om till exempel lekrummet är planerat med ändamålsenligt eller neutralt material, om hallen är placerad på neder- eller övervåning, innanför eller utanför avdelning, och vad s...

Pris: 275 kr + moms

pa_vag_mot_framtiden_6587178

På väg mot framtiden

Magasinet innehåller SABOs framtidsprogram som tar sikte på 2030. Programmet ska vara en inspirationskälla för medlemsföretagen när det gäller att utveckla företaget och boendet utifrån de lokala förutsättningarna...

Pris: 150 kr + moms

bygg_mer_for_fler_6068177

Bygg mer för fler!

I rapporten tar författarna delvis ett nytt grepp kring frågan "bostadskris". De fokuserar på utbudssidan - bostadsbyggandet - och hur rollfördelningen mellan stat och kommun ser ut när det gäller att planera för och bygga bostäder...

Pris: 210 kr + moms

sa_hanterar_du_bostadskonflikter_en_handbok_6008012

Så hanterar du bostadskonflikter

Bostaden är en central del i människors liv. De långdragna och infekterade konflikterna som kan uppstå blir inte sällan ett arbetsmiljöproblem för bostadsförvaltare...

Pris: 225 kr + moms

att_framja_intregration_6587176

Att främja integration

Rapporten presenterar SABOs kartläggning över hur kommuner och allmännyttiga bostadsföretag hanterar integrationsfrågan. Bland annat är bostadsbristen och dess konsekvenser en stor utmaning...

Pris: 150 kr + moms

sa_underlattar_vi_for_utlandska_byggforetag_i_sverige_6587175

Så underlättar vi för utländska byggföretag i Sverige

SABO och dess medlemsföretag har tagit fram standardiserade flerfamiljshus. Detta för att kunna handla upp stora volymer med ramavtal. Bolagen har också velat attrahera utländska bolag att etablera sig i Sverige...

Pris: 150 kr + moms

25 av 51