Byggnader

Alla titlar

bostadsskola_hur_och_varfor_6587192

Bostadskola - hur och varför?

Hyresgäster behöver information och kunskap om vad som är viktigt att tänka på för att sköta sin lägenhet på bästa sätt liksom trivselregler för att få gemensamma utrymmen som tvättstuga och soprum att fungera bra...

Pris: 300 kr + moms

utformning_och_sakerhet_bvl1_6212301

Utformning och säkerhet. BVL 1. Utg 3

Den reviderade utgåvan av Byggvägledning 1 Utformning och säkerhet ansluter till ändringarna i avsnitt 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen och avsnitt 8 Säkerhet vid användning och kommenterar byggreglerna till och med BBR...

Pris: 495 kr + moms

planning_learning_spaces_6148858

Planning Learning Spaces

Can school design help us to realize a new vision for education that equips young people for life in a fast-changing world? This is the big question at the heart of Planning Learning Spaces, a new guide for anyone involved in the planning and design ...

Pris: 217 kr + moms

en_hyresmarknad_i_kris_6039780

En hyresmarknad i kris

Boken tar upp konsekvenser av hyresreglering: i första hand bostadsbrist, långa köer, många ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter och svarthandel med hyreskontrakt...

Pris: 280 kr + moms

nordiska_bad_6039778

Nordiska bad

De nordiska länderna har starka badkulturer. Det kalla klimatet och ländernas geografiska utformning har gjort att vissa former av badande etablerade sig redan under förhistorisk tid...

Pris: 238 kr + moms

bygg_och_bogemenskaper_i_sverige_6511052

De byggde gemenskap

I De byggde gemenskap beskriver arkitekt Helena Westholm tio bogemenskaper som kommit till i Sverige under de senaste femton åren. De tio exemplen visar att det är möjligt för människor att gå samman och planera och bygga bostadshus med utökade möjl...

Pris: 228 kr + moms

huset_tekniken_juridiken_6039776

Huset Tekniken Juridiken

Boken går igenom husköp, försäljning, husbygge, bestämmelser, ekonomi, husteknik och juridik. Även ett kapitel om solpaneler ingår.

Pris: 209 kr + moms

apartment_buildnings_6048855

Apartment Buildings

The projects presented in this book are magnificent recent examples of how architecture can create attractive residential buildings aware of their social function, promoting interaction between users and the harmonious relationship of the community w...

Pris: 370 kr + moms

bastu_6039760

Bastu

Hur bastar folk runtom i världen? Hur badas och risas det? Hur ser den urgamla historien ut med grottor, tält och stugor fyllda med värme som folk samlats kring? Vad är egentligen basturökt kött? Varför mår så många förträffligt av bastubad? Jens Lin...

Pris: 239 kr + moms

fortatning_pa_framlingsvagen_6511050

Förtätning på Främlingsvägen

Boken handlar om bostadsundersökningen av Främlingsvägen. Bostadsområdet ligger i stadsdelen Aspudden i Stockholm. Bebyggelsen består av den äldre delen som tillkom i början av 1940-talet. Området kompletterades och stod inflyttningsklart 2014...

Pris: 250 kr + moms

skolans_nya_rum_6984029

Skolans nya rum

Skolbyggnaden innehåller många rum och funktioner som samspelar för att de som vistas där ska kunna fungera, både lärare och elever. Skolmiljön omfattar också skolgårdens ytor...

Pris: 240 kr + moms

ljus_i_konstmuseer_6984019

Ljus i konstmuseer

Ljuset är viktigt för uppleveelsen av konst och denna skrift av författaren och konstnären Sölve Olsson handlar just om detta. Skriften är indelad i tre delar där den första tar upp dagsljus och elljus...

Pris: 239 kr + moms

bostaden_kunskapen_6984006

Bostaden och kunskapen

I denna antologi presenteras aktuell forskning och utveckling kring utformning av bostaden, dess rum och närmiljö. Ett tjugotal forskare och kritiker delar med sig av sin kunskap och beskriver något om förutsättningarna för dagens och morgondagens bo...

Pris: 244 kr + moms

boende_och_narmiljo_for_aldre_6984005

Boende och närmiljö för äldre

I skriften presenteras forskningslitteratur, offentliga utredningar m m som har tagit upp äldres boende och närmiljö. Antalet äldre i samhället ökar kraftigt och att olika former för äldreboende ständigt prövas...

Pris: 127 kr + moms

ata_ute_6039714

Äta ute. Arkitekturen och maten

Att äta ute handlar inte bara om maten utan också miljön. Rummet, möblerna, belysningen och stämningen. Boken visar 25 restauranger i Sverige med den bästa och mest intressanta arkitekturen...

Pris: 253 kr + moms

fysisk_larmiljo_6108227

Fysisk lärmiljö

Mot bakgrund av skolbyggnadens och pedagogikens historia ger boken en gedigen förståelse för de lärmiljöer vi har i dag. Därefter följer en fördjupning i kognitions- och neuropsykologisk forskning om hur vår kunskapsinlärning fungerar och hur den fys...

Pris: 316 kr + moms

bostadsbestammelser_2019_6203019

Bostadsbestämmelser 2019

Myndigheternas föreskrifter innehåller inte uppgifter av handbokskaraktär och förslag på lösningar. Här fyller Bostadsbestämmelser 2019 en viktig funktion...

Pris: 495 kr + moms

byggemenskaper_som_en_del_i_bostadsforsorjningen_6123041

Byggemenskaper som en del i bostadsförsörjningen

Byggemenskaper kan vara ett sätt att möta efterfrågan från invånare med särskilda önskemål när det gäller hur eller var de vill bo. Boverket vill med denna rapport intresse för byggemenskaper och sprida kunskap om vilka mervärden byggemenskaper kan g...

Pris: 100 kr + moms

handbok_i_katatrofberedskap_och-restvardesraddning_6075021

Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning

Stora värden går varje år förlorade vid bränder med efterföljande vattenskador vid släckningsarbetet. Med rätt insats ökar chanserna för att tillståndet inte förvärras och med rätt konserveringsåtgärder kan stora värden räddas...

Pris: 212 kr + moms

krisberedskap_i_vardfastigheter_6020474

Krisberedskap i vårdfastigheter

Kris, störning, samhällsviktig verksamhet, risk- och sårbarhetsanalys. Det är några av de många begrepp som används när vi pratar om krisberedskap. Skriften ger svar på hur landstingens och regionernas fastighetsorganisationer kan arbeta med krisbere...

Pris: 345 kr + moms

en_liten_bok_om_sma_bostader_6207010

En liten bok om små bostäder

Hur ser ett vanligt svenskt hushåll ut? En barnfamilj, säger ni kanske. Då har ni fel. Det normala svenska hushållet består av högst två personer. Oavsett om vi pratar villor eller lägenheter, äganderätt eller hyresrätt så bebos en majoritet av alla ...

Pris: 435 kr + moms

handbok_skydd_av_byggnader_6505102

Handbok Skydd av byggnader. Utg 4

Handboken kan användas som underlag för värdering av byggnaders sårbarhet mot olika typer av angrepp. Det kan gälla myndighetsbyggnader, ambassader, huvudkontor, regeringsbyggnader och byggnader för lokal, regional och nationell ledning.

Pris: 500 kr + moms

99_years_of_housing_questions_in_sweden_6108212

99 Years of the Housing Question in Sweden

This book presents the history of modern architecture in Swedish housing. It is essential reading, especially at a time when a lack of accommodation is having such a brutal impact on Swedish society. However, this has not always been the case...

Pris: 393 kr + moms

rum_barn_och_pedagoger_6117536

Rum, barn och pedagoger

I boken tas den faktiska betydelsen av hur ett rum är planerat: vad händer om till exempel lekrummet är planerat med ändamålsenligt eller neutralt material, om hallen är placerad på neder- eller övervåning, innanför eller utanför avdelning, och vad s...

Pris: 275 kr + moms

pa_vag_mot_framtiden_6587178

På väg mot framtiden

Magasinet innehåller SABOs framtidsprogram som tar sikte på 2030. Programmet ska vara en inspirationskälla för medlemsföretagen när det gäller att utveckla företaget och boendet utifrån de lokala förutsättningarna...

Pris: 150 kr + moms

25 av 45