Aktivitetsbaserade arbetsplatser i offentlig sektor

Aktivitetsbaserade arbetsplatser. I offentlig sektor

Tryckt bok, I lager

Pris: 375 kr + moms

Snabb leverans

Att arbeta aktivitetsbaserat ställer nya krav på hur medarbetarna arbetar, men också på hur cheferna leder sin verksamhet. Syftet med ”Aktivitetsbaserade arbetsplatser. I offentlig sektor” är att ge en introduktion till ämnet samt ett stöd för de offentliga verksamheter som funderar på eller redan beslutat om att arbeta aktivitetsbaserat.

Aktivitetsbaserade arbetsplatser är en ny kontorslösning där utgångspunkten är att lokalerna ska utformas efter de aktiviteter som verksamheten utför. Det är individens arbetsuppgifter som styr vilka fysiska miljöer som ska finnas på arbetsplatsen. Medarbetaren har ingen fast traditionell arbetsplats utan bestämmer var och hur denne vill arbeta för att bäst utföra sin uppgift. Det är en fortsättning på kontorets utveckling och knyter tydligt an till flexkontoren.

För de organisationer som vi kommit i kontakt med i det här utvecklingsprojektet har övergången till ett aktivitetsbaserat kontor blivit en katalysator för verksamhetsutveckling.


Art nummer: 6020420

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789175852089

Antal sidor: 76

Kategori: Byggnader