Flexibla skollokaler

Flexibla skollokaler

Tryckt bok, I lager

Pris: 285 kr + moms

Snabb leverans

”Flexibla skollokaler” beskriver och diskuterar flexibla lösningar för skollokaler. Det handlar om möjligheten att på ett enkelt sätt förändra lokalen så att den kan användas som förskola under ett antal år för att sedan användas som grundskola några år.

Skollokalerna är viktiga för barn – först i förskolan och senare i grundskola och gymnasium. Men antalet barn i en kommun förändras över tid. När behoven ändras behöver lokalerna ändras eller anpassas. Genom att använda en strategisk lokalresursplanering kan en stor del av lokalbehoven hanteras. Men ofta krävs ytterligare redskap. De kommuner som har stora variationer av antalet barn i framtiden behöver planera för flexibla lösningar.


Art nummer: 6020398

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789171649270

Antal sidor: 76

Kategori: Byggnader