bvl1_6202001

Utformning och säkerhet. Byggvägledning 1. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler

Författare: Örnhall Hans

Tryckt bok, I lager

Pris: 495 kr + moms

E-bok (pdf)

Pris: 396 kr + moms

Snabb leverans

Denna reviderade och omarbetade utgåva av "Byggvägledning 1. Utformning och säkerhet" ansluter till ändringarna i avsnitt 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen samt avsnitt 8 Säkerhet vid användning i BBR 15 som efter en övergångsperiod ska tillämpas från den 1 juli 2009 (BFS 2008:6).

Reglerna i dessa avsnitt har blivit mer detaljerade och de har även EU-anpassats. De nya vägledande texterna baseras på aktuellt kunskapsmaterial från handböcker, standarder och övriga källor av relevans.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggregler , Litteraturbevakning Tillgänglighet


Författare: Örnhall Hans

Tryckta bokens artikel nr: 6202001

E-bokens artikel nr: 7772021

Utgivningsår: 2009

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173333665

E-bokens ISBN: 9789173333726

Antal sidor: 104

Kategori: Byggnader

Fler titlar av samma författare