Bostäder

Alla titlar

bostadsskola_hur_och_varfor_6587192

Bostadskola - hur och varför?

Hyresgäster behöver information och kunskap om vad som är viktigt att tänka på för att sköta sin lägenhet på bästa sätt liksom trivselregler för att få gemensamma utrymmen som tvättstuga och soprum att fungera bra...

Pris: 300 kr + moms

en_hyresmarknad_i_kris_6039780

En hyresmarknad i kris

Boken tar upp konsekvenser av hyresreglering: i första hand bostadsbrist, långa köer, många ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter och svarthandel med hyreskontrakt...

Pris: 280 kr + moms

bygg_och_bogemenskaper_i_sverige_6511052

De byggde gemenskap

I De byggde gemenskap beskriver arkitekt Helena Westholm tio bogemenskaper som kommit till i Sverige under de senaste femton åren. De tio exemplen visar att det är möjligt för människor att gå samman och planera och bygga bostadshus med utökade möjl...

Pris: 228 kr + moms

huset_tekniken_juridiken_6039776

Huset Tekniken Juridiken

Boken går igenom husköp, försäljning, husbygge, bestämmelser, ekonomi, husteknik och juridik. Även ett kapitel om solpaneler ingår.

Pris: 209 kr + moms

apartment_buildnings_6048855

Apartment Buildings

The projects presented in this book are magnificent recent examples of how architecture can create attractive residential buildings aware of their social function, promoting interaction between users and the harmonious relationship of the community w...

Pris: 370 kr + moms

fortatning_pa_framlingsvagen_6511050

Förtätning på Främlingsvägen

Boken handlar om bostadsundersökningen av Främlingsvägen. Bostadsområdet ligger i stadsdelen Aspudden i Stockholm. Bebyggelsen består av den äldre delen som tillkom i början av 1940-talet. Området kompletterades och stod inflyttningsklart 2014...

Pris: 250 kr + moms

bostaden_kunskapen_6984006

Bostaden och kunskapen

I denna antologi presenteras aktuell forskning och utveckling kring utformning av bostaden, dess rum och närmiljö. Ett tjugotal forskare och kritiker delar med sig av sin kunskap och beskriver något om förutsättningarna för dagens och morgondagens bo...

Pris: 244 kr + moms

boende_och_narmiljo_for_aldre_6984005

Boende och närmiljö för äldre

I skriften presenteras forskningslitteratur, offentliga utredningar m m som har tagit upp äldres boende och närmiljö. Antalet äldre i samhället ökar kraftigt och att olika former för äldreboende ständigt prövas...

Pris: 127 kr + moms

bostadsbestammelser_2019_6203019

Bostadsbestämmelser 2019

Myndigheternas föreskrifter innehåller inte uppgifter av handbokskaraktär och förslag på lösningar. Här fyller Bostadsbestämmelser 2019 en viktig funktion...

Pris: 495 kr + moms

byggemenskaper_som_en_del_i_bostadsforsorjningen_6123041

Byggemenskaper som en del i bostadsförsörjningen

Byggemenskaper kan vara ett sätt att möta efterfrågan från invånare med särskilda önskemål när det gäller hur eller var de vill bo. Boverket vill med denna rapport intresse för byggemenskaper och sprida kunskap om vilka mervärden byggemenskaper kan g...

Pris: 100 kr + moms

en_liten_bok_om_sma_bostader_6207010

En liten bok om små bostäder

Hur ser ett vanligt svenskt hushåll ut? En barnfamilj, säger ni kanske. Då har ni fel. Det normala svenska hushållet består av högst två personer. Oavsett om vi pratar villor eller lägenheter, äganderätt eller hyresrätt så bebos en majoritet av alla ...

Pris: 435 kr + moms

99_years_of_housing_questions_in_sweden_6108212

99 Years of the Housing Question in Sweden

This book presents the history of modern architecture in Swedish housing. It is essential reading, especially at a time when a lack of accommodation is having such a brutal impact on Swedish society. However, this has not always been the case...

Pris: 393 kr + moms

pa_vag_mot_framtiden_6587178

På väg mot framtiden

Magasinet innehåller SABOs framtidsprogram som tar sikte på 2030. Programmet ska vara en inspirationskälla för medlemsföretagen när det gäller att utveckla företaget och boendet utifrån de lokala förutsättningarna...

Pris: 150 kr + moms

sa_hanterar_du_bostadskonflikter_en_handbok_6008012

Så hanterar du bostadskonflikter

Bostaden är en central del i människors liv. De långdragna och infekterade konflikterna som kan uppstå blir inte sällan ett arbetsmiljöproblem för bostadsförvaltare...

Pris: 225 kr + moms

att_framja_intregration_6587176

Att främja integration

Rapporten presenterar SABOs kartläggning över hur kommuner och allmännyttiga bostadsföretag hanterar integrationsfrågan. Bland annat är bostadsbristen och dess konsekvenser en stor utmaning...

Pris: 150 kr + moms

sa_underlattar_vi_for_utlandska_byggforetag_i_sverige_6587175

Så underlättar vi för utländska byggföretag i Sverige

SABO och dess medlemsföretag har tagit fram standardiserade flerfamiljshus. Detta för att kunna handla upp stora volymer med ramavtal. Bolagen har också velat attrahera utländska bolag att etablera sig i Sverige...

Pris: 150 kr + moms

bo_i_bostadsratt_6068172

Bo i bostadsrätt

I bostadsrättslagen har ett flertal förändringar gjorts den 1 juli 2014. Lagändringarna påverkar styrelsens dagliga verksamhet i bostadsrättsföreningen. Bland annat har lagändringar skett som påverkar andrahandsupplåtelse. Hos www.riksdagen...

Pris: 416 kr + moms

byggemenskaper_6039520

Byggemenskaper

Kraven på större mångfald i bostadsbyggandet har ökat när svenska städer växer. Byggemenskaper, där en grupp människor utifrån egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad, har potential att bidra med ökad variation...

Pris: 269 kr + moms

13_myter_om_bostadsfragan_6039518

13 myter om bostadsfrågan

Enligt svensk grundlag är rätten till bostad en grundförutsättning för ett drägligt liv. Hur kommer det sig då att det är så svårt att lösa bostadsfrågan? Marknaden är tongivande idag och kräver avregleringar och lägre skatt...

Pris: 139 kr + moms

min_bostad_6587173

Min bostad

Pekboken är ett hjälpmedel när det finns språkliga hinder vid kommunikationen med hyresgäster. Den innehåller foton och förklarande ord på vanliga detaljer i en lägenhet och är uppdelad i kapitel som kök, badrum, trapphus, tvättstuga, med mera...

Pris: 200 kr + moms

Åtkomliga bostäder

Åtkomliga bostäder

Hushåll med låga inkomster har under de senaste 20 åren fått allt svårare att hitta bostad i Sveriges större städer. En strategi för att underlätta för dessa hushåll kan vara att bygga billigt så att bostäderna blir mindre attraktiva för höginkomstta...

Pris: 234 kr + moms

hus_helt_enkelt_650_6047455

Hus helt enkelt. Bygga och inreda

I "Hus helt enkelt" får läsaren följa Mija Kinnigs husprojekt, från idé fram till det färdiga bygget. Resan börjar på den tomma tomten, med ett block, en penna och en skiss...

Pris: 240 kr + moms

living_in_style_325_6023522

Living in Style: Architecture + Interiors

“Living in Style: Architecture + Interiors” presents single-family houses, apartments, villas, chalets, townhouses and lofts for singles or couples, for small or big families, or other forms of cohabitation...

Pris: 550 kr + moms

bygga_seniorboende_tillsammans_650_6206011

Bygga seniorboende tillsammans

”Bygga seniorboende tillsammans” vänder sig till dem som letar efter ett boende tillsammans, en bogemenskap med egna bostäder och gemensamma utrymmen. Hur börjar man och hur formulerar man sina idéer? Finns det några förebilder? Vilka kan man samarbe...

Pris: 251 kr + moms

Ordbok för oss i bostadsbranschen

Ordbok för oss i bostadsbranschen

”Ordbok för oss i bostadsbranschen” är SABOs vidareutvecklade version av en svensk-engelsk/engelsk-svensk ordbok med termer för personer som arbetar i bostadsbranschen...

Pris: 150 kr + moms

25 av 26