Bostäder

Alla titlar

apartment_buildnings_6048855

Apartment Buildings

The projects presented in this book are magnificent recent examples of how architecture can create attractive residential buildings aware of their social function, promoting interaction between users and the harmonious relationship of the community w...

Pris: 370 kr + moms

fortatning_pa_framlingsvagen_6511050

Förtätning på Främlingsvägen

Boken handlar om bostadsundersökningen av Främlingsvägen. Bostadsområdet ligger i stadsdelen Aspudden i Stockholm. Bebyggelsen består av den äldre delen som tillkom i början av 1940-talet. Området kompletterades och stod inflyttningsklart 2014...

Pris: 250 kr + moms

bostaden_kunskapen_6984006

Bostaden och kunskapen

I denna antologi presenteras aktuell forskning och utveckling kring utformning av bostaden, dess rum och närmiljö. Ett tjugotal forskare och kritiker delar med sig av sin kunskap och beskriver något om förutsättningarna för dagens och morgondagens bo...

Pris: 244 kr + moms

boende_och_narmiljo_for_aldre_6984005

Boende och närmiljö för äldre

I skriften presenteras forskningslitteratur, offentliga utredningar m m som har tagit upp äldres boende och närmiljö. Antalet äldre i samhället ökar kraftigt och att olika former för äldreboende ständigt prövas...

Pris: 127 kr + moms

bostadsbestammelser_2019_6203019

Bostadsbestämmelser 2019

Myndigheternas föreskrifter innehåller inte uppgifter av handbokskaraktär och förslag på lösningar. Här fyller Bostadsbestämmelser 2019 en viktig funktion...

Pris: 495 kr + moms

byggemenskaper_som_en_del_i_bostadsforsorjningen_6123041

Byggemenskaper som en del i bostadsförsörjningen

Byggemenskaper kan vara ett sätt att möta efterfrågan från invånare med särskilda önskemål när det gäller hur eller var de vill bo. Boverket vill med denna rapport intresse för byggemenskaper och sprida kunskap om vilka mervärden byggemenskaper kan g...

Pris: 100 kr + moms

en_liten_bok_om_sma_bostader_6207010_nominerad

En liten bok om små bostäder

Hur ser ett vanligt svenskt hushåll ut? En barnfamilj, säger ni kanske. Då har ni fel. Det normala svenska hushållet består av högst två personer. Oavsett om vi pratar villor eller lägenheter, äganderätt eller hyresrätt så bebos en majoritet av alla ...

Pris: 426 kr + moms

texter_om_stockholm_och_andra_stader_6039591

Texter om Stockholm och andra städer 1994-2016

Ola Andersson är arkitekt och skribent och är en av de tongivande i debatten om hur vi bygger städer. Boken innehåller ett urval av hans texter från dagspress, magasin och facktidskrifter under de senaste decennierna.

Pris: 234 kr + moms

att_forsta_bostadsmarknaden_6039584

Att förstå bostadsmarknaden

Under de senaste 20 åren har bostadsmarknaden i storstäderna gjort vissa rika medan andra får allt svårare att hitta en bostad till rimliga hyror eller priser...

Pris: 268 kr + moms

eget_hem_at_alla_6039582

Eget hem åt alla. Så löser vi bostadskrisen

Oenigheten om varför det byggs för få bostäder och vad som ska göras åt problemet är stor i Sverige. Oenigheten beror både på olika ideologisk syn och på de intressekonflikter som finns mellan de som äger sin bostad och de som hyr, mellan dem som int...

Pris: 168 kr + moms

99_years_of_housing_questions_in_sweden_6108212

99 Years of the Housing Question in Sweden

This book presents the history of modern architecture in Swedish housing. It is essential reading, especially at a time when a lack of accommodation is having such a brutal impact on Swedish society. However, this has not always been the case...

Pris: 393 kr + moms

pa_vag_mot_framtiden_6587178

På väg mot framtiden

Magasinet innehåller SABOs framtidsprogram som tar sikte på 2030. Programmet ska vara en inspirationskälla för medlemsföretagen när det gäller att utveckla företaget och boendet utifrån de lokala förutsättningarna...

Pris: 150 kr + moms

bygg_mer_for_fler_6068177

Bygg mer för fler!

I rapporten tar författarna delvis ett nytt grepp kring frågan "bostadskris". De fokuserar på utbudssidan - bostadsbyggandet - och hur rollfördelningen mellan stat och kommun ser ut när det gäller att planera för och bygga bostäder...

Pris: 210 kr + moms

sa_hanterar_du_bostadskonflikter_en_handbok_6008012

Så hanterar du bostadskonflikter

Bostaden är en central del i människors liv. De långdragna och infekterade konflikterna som kan uppstå blir inte sällan ett arbetsmiljöproblem för bostadsförvaltare...

Pris: 225 kr + moms

att_framja_intregration_6587176

Att främja integration

Rapporten presenterar SABOs kartläggning över hur kommuner och allmännyttiga bostadsföretag hanterar integrationsfrågan. Bland annat är bostadsbristen och dess konsekvenser en stor utmaning...

Pris: 150 kr + moms

sa_underlattar_vi_for_utlandska_byggforetag_i_sverige_6587175

Så underlättar vi för utländska byggföretag i Sverige

SABO och dess medlemsföretag har tagit fram standardiserade flerfamiljshus. Detta för att kunna handla upp stora volymer med ramavtal. Bolagen har också velat attrahera utländska bolag att etablera sig i Sverige...

Pris: 150 kr + moms

bo_i_bostadsratt_6068172

Bo i bostadsrätt

I bostadsrättslagen har ett flertal förändringar gjorts den 1 juli 2014. Lagändringarna påverkar styrelsens dagliga verksamhet i bostadsrättsföreningen. Bland annat har lagändringar skett som påverkar andrahandsupplåtelse. Hos www.riksdagen...

Pris: 416 kr + moms

byggemenskaper_6039520

Byggemenskaper

Kraven på större mångfald i bostadsbyggandet har ökat när svenska städer växer. Byggemenskaper, där en grupp människor utifrån egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad, har potential att bidra med ökad variation...

Pris: 269 kr + moms

13_myter_om_bostadsfragan_6039518

13 myter om bostadsfrågan

Enligt svensk grundlag är rätten till bostad en grundförutsättning för ett drägligt liv. Hur kommer det sig då att det är så svårt att lösa bostadsfrågan? Marknaden är tongivande idag och kräver avregleringar och lägre skatt...

Pris: 139 kr + moms

min_bostad_6587173

Min bostad

Pekboken är ett hjälpmedel när det finns språkliga hinder vid kommunikationen med hyresgäster. Den innehåller foton och förklarande ord på vanliga detaljer i en lägenhet och är uppdelad i kapitel som kök, badrum, trapphus, tvättstuga, med mera...

Pris: 200 kr + moms

Åtkomliga bostäder

Åtkomliga bostäder

Hushåll med låga inkomster har under de senaste 20 åren fått allt svårare att hitta bostad i Sveriges större städer. En strategi för att underlätta för dessa hushåll kan vara att bygga billigt så att bostäderna blir mindre attraktiva för höginkomstta...

Pris: 234 kr + moms

Nyttan med allmännyttan - ett forskningsprojekt

Nyttan med allmännyttan

Det här är en sammanfattning av forskningsprojektet ”Nyttan med allmännyttan” som även finns i bokform. Forskningsprojektet startade 2013 och har också publicerats i sin helhet i en bok...

Pris: 240 kr + moms

nyttan-med-allmannyttan-6116190

Nyttan med allmännyttan

Allmännyttans ställning på den svenska bostadsmarknaden tas upp i boken ”Nyttan med allmännyttan”. Allmännyttan har under de senaste decennierna förändrats för att både vara samhällsnyttig och verka utifrån marknadsmässiga principer...

Pris: 380 kr + moms

hus_helt_enkelt_650_6047455

Hus helt enkelt. Bygga och inreda

I "Hus helt enkelt" får läsaren följa Mija Kinnigs husprojekt, från idé fram till det färdiga bygget. Resan börjar på den tomma tomten, med ett block, en penna och en skiss...

Pris: 240 kr + moms

living_in_style_325_6023522

Living in Style: Architecture + Interiors

“Living in Style: Architecture + Interiors” presents single-family houses, apartments, villas, chalets, townhouses and lofts for singles or couples, for small or big families, or other forms of cohabitation...

Pris: 550 kr + moms

25 av 34