Äldres boende i Tyskland, England, Nederländerna och Danmark

Författare: Kärnekull Kerstin, Blomberg Ingela, Ahlqvist Bengt, Large Nathan

Tryckt bok, I lager

Pris: 95 kr + moms

E-bok (pdf)

Pris: 95 kr + moms

Snabb leverans

Fyndpris: 95 kr (ord. pris: 331 kr)
I ”Äldres boende i Tyskland, England, Nederländerna och Danmark” beskrivs äldres boende och villkor i fyra länder: Tyskland, England, Nederländerna och Danmark via demografi och bostadspolitik, regeringsinitiativ och forskning, exempel på utvecklingsprojekt och nya arbetsmetoder.

Antalet äldre personer ökar kraftigt i Sverige liksom i hela Europa. Frågan om hur äldre kan bo och leva engagerar på alla nivåer, från regering, departement, kommuner och vårdsektor till bostadsföretag och entreprenörer. En livlig diskussion pågår och många initiativ kommer också från de äldre själva.

I Sverige har regeringssatsningen Bo bra på äldre dar blivit en start för mer än sextio olika projekt runt om i landet. Men vad händer i andra länder? Vad kan vi lära oss och vad kan ge nya oss idéer? Förhoppningsvis ger denna bok svar på några av frågorna.

Boken vänder sig till alla som kommer i kontakt med äldres boende; kommuner och myndigheter, bostadsföretag och vårdgivare, arkitekter och byggare, opinionsbildare och påtryckargrupper och inte minst seniorer intresserade av idéer och exempel på goda boendemiljöer.


Författare: Kärnekull Kerstin, Blomberg Ingela, Ahlqvist Bengt, Large Nathan

Tryckta bokens artikel nr: 6206012

E-bokens artikel nr: 7772063

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173335614

E-bokens ISBN: 9789173336239

Antal sidor: 132

Kategori: Bostäder

Fler titlar av samma författare