6084007_large_enova

Bostaden och kunskapen

Författare: Berger Tommy, Vidén Sonja, Blomberg Ingela

Tryckt bok, I lager

Pris: 230 kr + moms

Snabb leverans

I denna antologi presenteras aktuell forskning och utveckling kring utformning av bostaden, dess rum och närmiljö. Ett tjugotal forskare och kritiker delar med sig av sin kunskap och beskriver något om förutsättningarna för dagens och morgondagens bostadsbyggande - hushållsstruktur, värderingar och livsstilar. De analyserar också bostadstyper i flerbostadshus och småhus och förespråkar ändamålsenlighet, skönhet och trivsel.


Författare: Berger Tommy, Vidén Sonja, Blomberg Ingela

Art nummer: 6084007

Utgivningsår: 2007

Utgivare: Arkus

ISBN: 9789197362672

Antal sidor: 268

Kategori: Bostäder

Fler titlar av samma författare