Bygga och bo. Fataburen 2013

Bygga och bo. Nordiska museets och Skansens årsbok 2013 (Fataburen)

Tryckt bok, I lager

Pris: 155 kr + moms

Snabb leverans

”Bygga och bo” lyfter fram boendet som process och aktivitet med olika och ofta ojämlika förutsättningar. Bokens bas är föremål, arkivmaterial och kunskap samlad i Nordiska museet. Ett femtontal författare, de flesta med nära anknytning till Nordiska museet och Skansen, skriver om hem och bostadsmiljöer från många tider och på många platser.

Bostaden är för många en självklarhet, en grund i tillvaron, en utgångspunkt för livet. Bostaden ses som en mänsklig rättighet som ganska få frivilligt avstår ifrån. Men ett hem kan ibland vara en ouppnåelig dröm.

Hemmet, både som tanke och realitet, har länge stått i samhällets centrum. Ändå tycks hemmets betydelse bara öka. När vi säger att bostaden är ett hem fyller vi den med moraliska och estetiska värderingar. En plats att vara sig själv, ett område att styra och bestämma över, en fristad för fantasi och skapande, materialiserad trygghet och identitet. Så kan dagens hem beskrivas och tolkas.

Hemmet kan också ses som en arena för ohejdad individualism eller som en pressande prestations- och konsumtionssfär med både tydliga statussymboler och subtila men avslöjande tecken. Den fasta punkten kan stänga in, bevara könsroller och upprätthålla maktstrukturer. Hemma är kanske inte alltid bäst, det är vad vi gör det till.


Art nummer: 6047418

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Nordiska Museets förlag

ISBN: 9789171085634

Antal sidor: 327

Kategori: Bostäder