6587141_large_enova

Det befintliga bostadsbeståndet – ett framkomligt boende på äldre dagar

I lager

Pris: 150 kr + moms

Snabb leverans

Denna skrift handlar om hur man kan underlätta boendet för äldre i det befintliga bostadsbeståndet. Tyngdpunkten ligger på förbättringar av den fysiska tillgängligheten.

Här diskuteras hur man kan se på och förbättra tillgängligheten på flera sätt än efter de regler som gäller för nyproduktion. Skriften riktar sig till politiker och anställda i kommuner och bostadsföretag, men även till de äldre och deras intresseorganisationer.


Art nummer: 6587141

Utgivningsår: 2010

Utgivare: SABO

Antal sidor: 16

Kategori: Bostäder