Länge leve husen av Ulf Nordwall

Länge leve husen

Arkitektoniska kvaliteter i ett förvaltningsperspektiv

Författare: Nordwall Ulf

Tryckt bok, I lager

Pris: 95 kr + moms

Snabb leverans

Fyndpris: 95 kr (ord. pris: 357 kr)

I ”Länge leve husen” belyser författaren Ulf Nordwall arkitektoniska kvaliteter i ett förvaltningsperspektiv hos flerbostadshus i Sverige. Tanken är att visa på några arkitektoniska kvaliteter som kan ha långsiktig betydelse och att visa hur vissa kvaliteter kan studeras ur förvaltningsperspektiv.

Boken bygger på en undersökning av fallstudier av tre områden med flerbostadshus – två i Göteborg (Backa Röd och Högsbohöjd) och ett i Stockholm (Nybodahöjden). Resultatet av undersökningarna ska bidra till att vidga förvaltningsperspektivet och peka på faktorer som är viktiga för ett bostadsområdes karaktär.

Hus har en stor betydelse för människor. Trots detta finns det en osäkerhet i byggbranschen om hur hus ska vara beskaffade när byggnadens beständighet, funktioner och andra arkitektoniska kvaliteter sätts på prov.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Fastighetsförvaltning


Författare: Nordwall Ulf

Art nummer: 6458001

Utgivningsår: 2011

Utgivare: Svensk Byggtjänst

ISBN: 9789173334969

Antal sidor: 112

Kategori: Bostäder