okad_boendetrygghet_650_6278010

Ökad boendetrygghet. En handbok för att öka den upplevda tryggheten med förslag från boende i sju Stockholmsförorter

Författare: Meyer Vilhelm, Thårlin Mirja, Jensen Emilia, Wahlgren Johan

Tryckt bok, I lager

Pris: 95 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 95 kr + moms

Snabb leverans

Fyndpris: 95 kr (ord. pris: 331 kr)
Boken ”Ökad boendetrygghet” vill öka kunskapen om vad det är som skapar otrygghet i bostadsområden och i det offentliga rummet. För att åstadkomma detta har intervjuer gjorts med cirka 200 boende. Eftersom äldre kvinnor utgör den mest otrygga gruppen har vi valt att rikta extra fokus på den gruppen.

Några vanliga källor till otrygghet som har framkommit under arbetet är otillräcklig belysning, ödslighet, skymmande vegetation, ungdomsgäng, nedskräpning och vandalisering. Studien har också visat att äldre personers otrygghet många gånger grundar sig på fysiska, psykiska och sociala funktionsnedsättningar relaterade till åldrandet.

”Ökad boendetrygghet” redovisar och analyserar ett antal källor till otrygghet. Efter varje kapitel presenteras konkreta förslag till hur boendemiljöer kan bli tryggare.

Handboken riktar sig till fastighetsägare som äger och förvaltar bostäder, centrum och offentliga platser och även till kommuner och aktörer ansvariga för kollektiva färdmedel. Den har framtagits med medel från Hjälpmedelsinstitutet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar med syfte att stimulera till kreativitet, utveckling och nytänkande av bostäder och boendemiljöer för äldre.


Författare: Meyer Vilhelm, Thårlin Mirja, Jensen Emilia, Wahlgren Johan

Tryckta bokens artikel nr: 6278010

E-bokens artikel nr: 7772781

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173335621

E-bokens ISBN: 9789173336192

Antal sidor: 76

Kategori: Bostäder