Så ökar vi bostadsbyggandet

Så ökar vi bostadsbyggandet

Författare: Lindström Conny

Tryckt bok, I lager

Pris: 55 kr + moms

Snabb leverans

Syftet med boken ”Så ökar vi bostadsbyggandet” är att bredda och fördjupa debatten om hur Sverige ska kunna öka bostadsbyggandet. Fokus ligger inte på vad olika organisationer och företag officiellt har för diagnos och recept. Syftet är att ge utrymme för ett antal personer som är väl insatta i förhållandena i branschen att ge sin personliga syn på bostadsbyggandet.

Det råder en bred samsyn om att det låga bostadsbyggandet, särskilt i storstadsregionerna, är ett stort samhällsproblem. Det driver upp huspriser och hyror. Och drabbar de grupper som har sämst möjligheter att hävda sina intressen och urholkar den sociala bostadspolitiken.

Sammantaget ger ”Så ökar vi bostadsbyggandet” en unik överblick över den bostadspolitiska debatten. Boken både fördjupar debatten och kommer med konkreta förslag.


Författare: Lindström Conny

Art nummer: 6047425

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Premiss Förlag

ISBN: 9789186743369

Antal sidor: 155

Kategori: Bostäder