att_framja_intregration_6587176

Att främja integration

I lager

Pris: 150 kr + moms

Snabb leverans

Rapporten presenterar SABOs kartläggning över hur kommuner och allmännyttiga bostadsföretag hanterar integrationsfrågan. Bland annat är bostadsbristen och dess konsekvenser en stor utmaning. Bostaden är inte en isolerad fråga utan hänger ihop med trygghet, kringmiljö, sysselsättning och skola.


Art nummer: 6587176

Utgivningsår: 2016

Utgivare: SABO

Antal sidor: 55

Kategori: Bostäder