bostaden_kunskapen_6984006

Bostaden och kunskapen

Tryckt bok, I lager

Pris: 244 kr + moms

Snabb leverans

I denna antologi presenteras aktuell forskning och utveckling kring utformning av bostaden, dess rum och närmiljö. Ett tjugotal forskare och kritiker delar med sig av sin kunskap och beskriver något om förutsättningarna för dagens och morgondagens bostadsbyggande - hushållsstruktur, värderingar och livsstilar. De analyserar också bostadstyper i flerbostadshus och småhus och förespråkar ändamålsenlighet, skönhet och trivsel.


Art nummer: 6984006

Utgivningsår: 2007

Utgivare: Arkus

ISBN: 9789197362672

Antal sidor: 267

Kategori: Bostäder