bostadsbestammelser_2017_6203012

Bostadsbestämmelser 2017

Författare: Örnhall Hans

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 495 kr + moms

Myndigheternas föreskrifter innehåller inte uppgifter av handbokskaraktär och förslag på lösningar varför handböcker som Bostadsbestämmelser fyller en viktig funktion för att inte kunskap ska gå förlorad.

Denna utgåva 2017 innehåller de ändringar som skett under 2016 i BFS 2016:6 (BBR 23) och BFS 2016:13 (BBR 24). Ändringarna ska förtydliga kraven vid ombyggnad och andra ändringar av byggnader. Målet är att få en bättre och enhetligare rättstillämpning. Mindre ändringar av reglerna om utformning av bostäder har också skett för att främja regelförändring och göra det möjligt med mer flexibilitet i byggandet. Bland annat har kravet på plats för hemarbete tagits bort och plats för tvätt och torkning maskinellt i hemmet förenklats.

PBL 8:4 har utvidgats med krav på bredbandsanslutning. 

Författare är arkitekt SAR/MSA Hans Örnhall, tidigare ansvarig för bostadsutformningsfrågor på Planverket och Boverket.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggregler


Författare: Örnhall Hans

Art nummer: 6203012

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Svensk Byggtjänst

ISBN: 9789173338097

Antal sidor: 191

Kategori: Bostäder

Fler titlar av samma författare