bostadsbestammelser_2019_6203019

Bostadsbestämmelser 2019

Författare: Örnhall Hans

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 495 kr + moms

Snabb leverans

Myndigheternas föreskrifter innehåller inte uppgifter av handbokskaraktär och förslag på lösningar. Här fyller Bostadsbestämmelser 2019 en viktig funktion.

Denna utgåva innehåller de ändringar av byggreglerna som skett under 2017 och 2018 i BBR 25 (BFS 2017:5) och BBR 26 (BFS 2018:4). Ändringarna är få förutom energiområdet och behandlar bland annat:

  • förtydligande av begreppet "ändring av byggnad" i avsnitt 1
  • ändrade krav på hur byggnadens energianvändning ska verifieras genom mätning och beräkning
  • skärpta krav på fastbränsleeldning


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggregler


Författare: Örnhall Hans

Art nummer: 6203019

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Svensk Byggtjänst

ISBN: 9789173339414

Antal sidor: 195

Kategori: Bostäder

Fler titlar av samma författare