byggemenskaper_6039520

Byggemenskaper

Författare: Broms Wessel Ola, Hedström Hasse

Tryckt bok, I lager

Pris: 269 kr + moms

Snabb leverans

Kraven på större mångfald i bostadsbyggandet har ökat när svenska städer växer. Byggemenskaper, där en grupp människor utifrån egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad, har potential att bidra med ökad variation. När mindre aktörer, med nära anknytning till det som ska byggas, deltar i stadsbyggandet uppstår nya möjligheter och tankar. Boken visar hur byggemenskaper kan bli en viktig del i svenskt stadsbyggande. 


Författare: Broms Wessel Ola, Hedström Hasse

Art nummer: 6039520

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Arkitektur förlag

ISBN: 9789186050962

Antal sidor: 180

Kategori: Bostäder