eget_hem_at_alla_6039582

Eget hem åt alla. Så löser vi bostadskrisen

Författare: Andersson Dan

Tryckt bok, I lager

Pris: 168 kr + moms

Snabb leverans

Oenigheten om varför det byggs för få bostäder och vad som ska göras åt problemet är stor i Sverige. Oenigheten beror både på olika ideologisk syn och på de intressekonflikter som finns mellan de som äger sin bostad och de som hyr, mellan dem som inte har en bostad och dem som bygger eller förvaltar bostäder.

Boken är ett debattinlägg och handlar om kostnader, produktivitet, politik och vart resurserna finns och vem som bestämmer över dem.


Författare: Andersson Dan

Art nummer: 6039582

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag

ISBN: 9789198313468

Antal sidor: 2017

Kategori: Bostäder