nyttan-med-allmannyttan-6116190

Nyttan med allmännyttan

Tryckt bok, I lager

Pris: 380 kr + moms

Snabb leverans

Allmännyttans ställning på den svenska bostadsmarknaden tas upp i boken ”Nyttan med allmännyttan”. Allmännyttan har under de senaste decennierna förändrats för att både vara samhällsnyttig och verka utifrån marknadsmässiga principer. Allmännyttan som en gång var en garant för en generell bostadspolitik ställs idag inför andra utmaningar.

Boken är ett resultat av ett flervetenskapligt forskningsprojekt. Forskningsledare och redaktör för boken är Tapio Salonen, professor i socialt arbete.

Målgrupp är en bred läsekrets som är intresserad av allmännyttan och den svenska bostadspolitikens förändringar på 2010-talet.


Art nummer: 6116190

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Liber förlag

ISBN: 9789147112395

Antal sidor: 332

Kategori: Bostäder