Nyttan med allmännyttan - ett forskningsprojekt

Nyttan med allmännyttan

En sammanfattning av ett forskningsprojekt

I lager

Pris: 240 kr + moms

Snabb leverans

Det här är en sammanfattning av forskningsprojektet ”Nyttan med allmännyttan” som även finns i bokform. Forskningsprojektet startade 2013 och har också publicerats i sin helhet i en bok. Ambitionen var att fokusera på den svenska allmännyttan och hur de kan ta samhällsansvar och agera affärsmässigt med hänsyn till lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag som infördes 2011. Forskningen visar på att det finns ett stort utrymme för allmännyttan att agera men att det är upp till lokala politiker och ägare att utnyttja detta.


Art nummer: 6587170

Utgivningsår: 2015

Utgivare: SABO

Antal sidor: 39

Kategori: Bostäder