sa_underlattar_vi_for_utlandska_byggforetag_i_sverige_6587175

Så underlättar vi för utländska byggföretag i Sverige

I lager

Pris: 150 kr + moms

SABO och dess medlemsföretag har tagit fram standardiserade flerfamiljshus. Detta för att kunna handla upp stora volymer med ramavtal. Bolagen har också velat attrahera utländska bolag att etablera sig i Sverige.

Rapporten berättar om sju utländska byggbolag på väg in till den del av byggmarknaden som hittills varit helsvensk. Bolagen beskriver vilka svårigheter i form av handelshinder som finns och vad som skulle underlätta bolagens etablering i Sverige.


Art nummer: 6587175

Utgivningsår: 2016

Utgivare: SABO

Antal sidor: 15

Kategori: Bostäder