Byggarbete på sjukhusomraden

Byggarbete på sjukhusområde

Tryckt bok, I lager

Pris: 305 kr + moms

Snabb leverans

När man bygger på sjukhusområden innebär det särskilda risker och det kräver extra mycket både av byggherren och entreprenören. I denna skrift får du vägledning i arbetet med att minimera konsvenser av negativ karaktär för vårdverksamheten. En viktig del är patientsäkerheten och hur den påverkas av att försörjningen av kritiska resurser till vården kritiska resurser till vården berörs (till exempel el, vatten, värme) eller genom att vårdkapaciteten påverkas.

Skriften riktar sig till dig som arbetar med att ställa krav på riskhantering i byggprojekt 


Art nummer: 6020433

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789175852980

Antal sidor: 51

Kategori: Byggnader