Övriga lokaler

Alla titlar

planning_learning_spaces_6148858

Planning Learning Spaces

Can school design help us to realize a new vision for education that equips young people for life in a fast-changing world? This is the big question at the heart of Planning Learning Spaces, a new guide for anyone involved in the planning and design ...

Pris: 217 kr + moms

nordiska_bad_6039778

Nordiska bad

De nordiska länderna har starka badkulturer. Det kalla klimatet och ländernas geografiska utformning har gjort att vissa former av badande etablerade sig redan under förhistorisk tid...

Pris: 238 kr + moms

skolans_nya_rum_6984029

Skolans nya rum

Skolbyggnaden innehåller många rum och funktioner som samspelar för att de som vistas där ska kunna fungera, både lärare och elever. Skolmiljön omfattar också skolgårdens ytor...

Pris: 240 kr + moms

ljus_i_konstmuseer_6984019

Ljus i konstmuseer

Ljuset är viktigt för uppleveelsen av konst och denna skrift av författaren och konstnären Sölve Olsson handlar just om detta. Skriften är indelad i tre delar där den första tar upp dagsljus och elljus...

Pris: 239 kr + moms

ata_ute_6039714

Äta ute. Arkitekturen och maten

Att äta ute handlar inte bara om maten utan också miljön. Rummet, möblerna, belysningen och stämningen. Boken visar 25 restauranger i Sverige med den bästa och mest intressanta arkitekturen...

Pris: 253 kr + moms

fysisk_larmiljo_6108227

Fysisk lärmiljö

Mot bakgrund av skolbyggnadens och pedagogikens historia ger boken en gedigen förståelse för de lärmiljöer vi har i dag. Därefter följer en fördjupning i kognitions- och neuropsykologisk forskning om hur vår kunskapsinlärning fungerar och hur den fys...

Pris: 316 kr + moms

handbok_i_katatrofberedskap_och-restvardesraddning_6075021

Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning

Stora värden går varje år förlorade vid bränder med efterföljande vattenskador vid släckningsarbetet. Med rätt insats ökar chanserna för att tillståndet inte förvärras och med rätt konserveringsåtgärder kan stora värden räddas...

Pris: 212 kr + moms

krisberedskap_i_vardfastigheter_6020474

Krisberedskap i vårdfastigheter

Kris, störning, samhällsviktig verksamhet, risk- och sårbarhetsanalys. Det är några av de många begrepp som används när vi pratar om krisberedskap. Skriften ger svar på hur landstingens och regionernas fastighetsorganisationer kan arbeta med krisbere...

Pris: 345 kr + moms

rum_barn_och_pedagoger_6117536

Rum, barn och pedagoger

I boken tas den faktiska betydelsen av hur ett rum är planerat: vad händer om till exempel lekrummet är planerat med ändamålsenligt eller neutralt material, om hallen är placerad på neder- eller övervåning, innanför eller utanför avdelning, och vad s...

Pris: 275 kr + moms

produktionskostnad_for_skolor_6020450

Produktionskostnad för skolor

En stor del av kommunernas investeringar görs i offentliga lokaler. Ofta upplevs kostnaden som väldigt hög utan någon tydlig anledning.  Skillnaden i kostnader mellan olika projekt kan bero på lokal konkurrens, val av entreprenadform, konstrukti...

Pris: 300 kr + moms

Badhus. Strategiska frågor och ställningstaganden

Badhus. Strategiska frågor och ställningstaganden

Står du inför beslutet att bygga eller renovera ett badhus? Funderar du på om det kanske finns andra lösningar som är mer lämpliga för att lösa din kommuns badhusproblematik? Då bör du läsa den ”Badhus. Strategiska frågor och ställningstaganden”...

Pris: 375 kr + moms

detail_in_contemporary_office_design_650_6023500

Detail in Contemporary Office Design

“Detail in Contemporary Office Design” explores in detail 42 of the best recent office design schemes, featuring projects from leading architects around the world...

Pris: 424 kr + moms

vad_ar_ett_bra_kontor_650_6253010

Vad är ett bra kontor?

I ”Vad är ett bra kontor? Olika perspektiv på Sveriges vanligaste arbetsplats” försöker författaren Christina Bodin Danielsson svara på denna fråga genom att ta upp kontorsmiljöns påverkan på medarbetare och organisationer samt kontorets betydelse fö...

Pris: 478 kr + moms

Flexibla skollokaler

Flexibla skollokaler

”Flexibla skollokaler” beskriver och diskuterar flexibla lösningar för skollokaler. Det handlar om möjligheten att på ett enkelt sätt förändra lokalen så att den kan användas som förskola under ett antal år för att sedan användas som grundskola några...

Pris: 285 kr + moms