Övriga lokaler

Alla titlar

skolans_nya_rum_6984029

Skolans nya rum

Skolbyggnaden innehåller många rum och funktioner som samspelar för att de som vistas där ska kunna fungera, både lärare och elever. Skolmiljön omfattar också skolgårdens ytor...

Pris: 240 kr + moms

ljus_i_konstmuseer_6984019

Ljus i konstmuseer

Ljuset är viktigt för uppleveelsen av konst och denna skrift av författaren och konstnären Sölve Olsson handlar just om detta. Skriften är indelad i tre delar där den första tar upp dagsljus och elljus...

Pris: 239 kr + moms

ata_ute_6039714

Äta ute. Arkitekturen och maten

Att äta ute handlar inte bara om maten utan också miljön. Rummet, möblerna, belysningen och stämningen. Boken visar 25 restauranger i Sverige med den bästa och mest intressanta arkitekturen...

Pris: 253 kr + moms

fysisk_larmiljo_6108227

Fysisk lärmiljö

Mot bakgrund av skolbyggnadens och pedagogikens historia ger boken en gedigen förståelse för de lärmiljöer vi har i dag. Därefter följer en fördjupning i kognitions- och neuropsykologisk forskning om hur vår kunskapsinlärning fungerar och hur den fys...

Pris: 316 kr + moms

handbok_i_katatrofberedskap_och-restvardesraddning_6075021

Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning

Stora värden går varje år förlorade vid bränder med efterföljande vattenskador vid släckningsarbetet. Med rätt insats ökar chanserna för att tillståndet inte förvärras och med rätt konserveringsåtgärder kan stora värden räddas...

Pris: 212 kr + moms

krisberedskap_i_vardfastigheter_6020474

Krisberedskap i vårdfastigheter

Kris, störning, samhällsviktig verksamhet, risk- och sårbarhetsanalys. Det är några av de många begrepp som används när vi pratar om krisberedskap. Skriften ger svar på hur landstingens och regionernas fastighetsorganisationer kan arbeta med krisbere...

Pris: 345 kr + moms

skolans_nya_plats_i_staden_6123038

Skolans nya plats i staden

Syftet med studien är att undersöka hur kommunerna anpassar planeringen av grundskolor till skolvalet och konkurrensen från friskolor. Fem kommuner med stark befolkningsökning och behov av nya skollokaler ingick i studien...

Pris: 100 kr + moms

den_svenska_skolgardens_historia_6039574

Den svenska skolgårdens historia

Skolgården är en självklar del av skolan i dagens samhälle. De flesta som gått i skolan har minnen kopplade just till skolgården. Boken ger en ny och samlad kunskap om skolans utemiljö som ett pedagogiskt och socialt rum, både i historiskt och nutida...

Pris: 206 kr + moms

rum_barn_och_pedagoger_6117536

Rum, barn och pedagoger

I boken tas den faktiska betydelsen av hur ett rum är planerat: vad händer om till exempel lekrummet är planerat med ändamålsenligt eller neutralt material, om hallen är placerad på neder- eller övervåning, innanför eller utanför avdelning, och vad s...

Pris: 275 kr + moms

produktionskostnad_for_skolor_6020450

Produktionskostnad för skolor

En stor del av kommunernas investeringar görs i offentliga lokaler. Ofta upplevs kostnaden som väldigt hög utan någon tydlig anledning.  Skillnaden i kostnader mellan olika projekt kan bero på lokal konkurrens, val av entreprenadform, konstrukti...

Pris: 300 kr + moms

Byggarbete på sjukhusomraden

Byggarbete på sjukhusområde

När man bygger på sjukhusområden innebär det särskilda risker och det kräver extra mycket både av byggherren och entreprenören. I denna skrift får du vägledning i arbetet med att minimera konsvenser av negativ karaktär för vårdverksamheten...

Pris: 305 kr + moms

Badhus. Strategiska frågor och ställningstaganden

Badhus. Strategiska frågor och ställningstaganden

Står du inför beslutet att bygga eller renovera ett badhus? Funderar du på om det kanske finns andra lösningar som är mer lämpliga för att lösa din kommuns badhusproblematik? Då bör du läsa den ”Badhus. Strategiska frågor och ställningstaganden”...

Pris: 375 kr + moms

fastning_eller_fikastalle_650_6402021

Fästning eller fikaställe

FYNDPRIS: 95 kr + moms (Ord.pris: 470 kr  moms). ”Fästning eller fikaställe” är avsedd dels som en debattbok där industrisamhällets föreställningar om arbetslivet utmanas och ersätts av ett arbetsliv där ”gå till arbetet”, ”svensktillverkat”, ”m...

Pris: 95 kr + moms

detail_in_contemporary_office_design_650_6023500

Detail in Contemporary Office Design

“Detail in Contemporary Office Design” explores in detail 42 of the best recent office design schemes, featuring projects from leading architects around the world...

Pris: 424 kr + moms

vad_ar_ett_bra_kontor_650_6253010

Vad är ett bra kontor?

I ”Vad är ett bra kontor? Olika perspektiv på Sveriges vanligaste arbetsplats” försöker författaren Christina Bodin Danielsson svara på denna fråga genom att ta upp kontorsmiljöns påverkan på medarbetare och organisationer samt kontorets betydelse fö...

Pris: 469 kr + moms

Flexibla skollokaler

Flexibla skollokaler

”Flexibla skollokaler” beskriver och diskuterar flexibla lösningar för skollokaler. Det handlar om möjligheten att på ett enkelt sätt förändra lokalen så att den kan användas som förskola under ett antal år för att sedan användas som grundskola några...

Pris: 285 kr + moms

bygga_bad_650_6439001

Bygga bad

FYNDPRIS: 95 kr + moms (Ord. pris: 445 kr + moms) Boken ”Bygga bad” vill sprida kunskap om och beskriva hur ett nytt badhus kan byggas och drivas med hänsyn tagen till behov och funktion och hur ett befintligt badhus kan renoveras...

Pris: 95 kr + moms