produktionskostnad_for_skolor_6020450

Produktionskostnad för skolor

Tryckt bok, I lager

Pris: 300 kr + moms

Snabb leverans

En stor del av kommunernas investeringar görs i offentliga lokaler. Ofta upplevs kostnaden som väldigt hög utan någon tydlig anledning. 

Skillnaden i kostnader mellan olika projekt kan bero på lokal konkurrens, val av entreprenadform, konstruktionens utformning, beställarkompetens med mera. Skriften belyser projektkostnader och erfarenheter från ett antal skolbyggnadsprojekt som ett led i att arbeta för kostnadseffektivt byggande med hög kvalitet i kommunal sektor. 


Art nummer: 6020450

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789175853949

Antal sidor: 68

Kategori: Byggnader