utformning_och_sakerhet_bvl1_6212301

Utformning och säkerhet. BVL 1. Utg 3

Författare: Örnhall Hans

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 495 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 396 kr + moms

Snabb leverans

Den reviderade utgåvan av Byggvägledning 1 Utformning och säkerhet ansluter till ändringarna i avsnitt 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen och avsnitt 8 Säkerhet vid användning och kommenterar byggreglerna till och med BBR 28 som efter en övergångsperiod ska tillämpas från den 1 oktober 2019 (BFS 2019:2).

Reglerna om tillgänglighet och säkerhet i BBR har förtydligats vid ombyggnad och ändring av byggnader i anslutning till ökade krav på varsamhet i lagstiftningen. De nya vägledande texterna baseras på aktuellt kunskapsmaterial från handböcker, standarder och övriga källor av relevans.

Byggvägledningsserien underlättar tillämpningen av föreskrifterna i BBR och förklarar bakgrunden till dessa och inspirerar på så sätt till lösningar som uppfyller funktionskraven.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggregler , Litteraturbevakning Tillgänglighet


Författare: Örnhall Hans

Tryckta bokens artikel nr: 6212301

E-bokens artikel nr: 7772123

Utgivningsår: 2020

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789179170134

E-bokens ISBN: 9789179170141

Antal sidor: 119

Kategori: Byggnader

Fler titlar av samma författare