E-böcker

Alla titlar

ama_anlaggning_17_6361220

AMA Anläggning 17

AMA Anläggning är referensverket som används vid upprättande av tekniska beskrivningar och utförande av anläggningsarbeten. AMA Anläggning ges ut i nya versioner vart tredje år...

Pris: 3 170 kr + moms

arbetarskyddsregler_for_byggsektorn_2017_6449026

Arbetarskyddsregler för byggsektorn 2017

Ny utgåva av Arbetarskyddsregler för byggsektornFöreskrifter från Arbetsmiljöverket och lagar om arbetsmiljön måste finnas tillgängliga på byggarbetsplatsen. Arkitekter och projektörer behöver också ta del av bokens innehåll...

Pris: 1 090 kr + moms

bostadsbestammelser_2017_6203012

Bostadsbestämmelser 2017

Bostadsbestämmelser 2017 är av handbokskaraktär och ger förslag på lösningar som myndigheternas föreskrifter inte innehåller. Årets utgåva innehåller bland annat: Ändringar i BBR 23 och BBR 24 som förtydligar krav vid ombyggnad Krav på plats för hem...

Pris: 495 kr + moms

betonghandbok_material_del1_6425016

Betonghandbok Material. Del 1

Denna omarbetade och utökade 3:e utgåva av Betonghandbok Material. Del 1 refererar eller utgår ifrån nya standarder och forskningsrön samt utvecklingen av såväl nya delmaterial som nya betongsammansättningar, till exempel självkompakterande beto...

Pris: 995 kr + moms

beskrivningshandboken_6479014

Beskrivningshandboken. Utg 4

Beskrivningens roll och betydelse i projektenBeskrivningshandboken sammanfattar det du som är projektör behöver känna till för att ta fram en teknisk beskrivning i anslutning till AMA och det du som är entreprenör, beställare, besiktningsman eller me...

Pris: 695 kr + moms

200-fragor-och-svar-om-entreprenadjuridik_6213010

200 frågor och svar om entreprenadjuridik

Boken är en sammanställning av frågor och svar i konkreta situationer där entreprenadjuridik används i lösningen på problem mellan parterna i ett affärsförhållande...

Pris: 355 kr + moms

AMA EL 16 Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten

AMA EL 16

AMA EL 16 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för el- och teletekniska arbeten ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA EL 16 är en revidering av AMA EL 12...

Pris: 3 170 kr + moms

AMA VVS & Kyl 16 Allmän material- och arbetsbeskrivning för VVS- och kyltekniska arbeten

AMA VVS & Kyl 16

AMA VVS & Kyl 16 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA VVS & Kyl 16 är en revidering av AMA VVS & Kyl 12...

Pris: 3 170 kr + moms

Att driva mindre byggprojekt i fastighetssktorn.

Att driva mindre byggprojekt

Inom fastighetssektorn är det vanligt med små byggprojekt med en budget som underskrider en halv miljon kronor. Att driva ett sådant blir ofta en uppgift för en person eller en arbetsgrupp utan specialkunskaper inom området "Att driva mindre byggproj...

Pris: 350 kr + moms

AMA AF 12 English edition

AMA AF 12. Engelsk utgåva

"Guidance for the preparation of particular conditions for Building and Civil Engineering Works and Building Services Contracts" är en översättning till engelska av AMA AF 12...

Pris: 3 170 kr + moms

ama_hus_14_6361331

AMA Hus 14

AMA Hus är det referensverk som används för att göra tekniska beskrivningar och för att tolka beskrivningen när arbetet ska utföras.Viktiga nyheter i AMA Hus 14: Förändringar gällande isolering av kallvindskonstruktioner Råd och anvisningar för utfo...

Pris: 3 170 kr + moms

arkitekt_1_0_650_foto_6231010

Arkitekt 1.0

”Arkitekt 1.0. Guide för projekterande arkitekter” är tänkt som en praktisk handbok för arkitekter, att ha nära tillhands, som ett verktyg. I boken finns en lagom mängd fakta och information samlad för en projekterande arkitekt i början av sin karriä...

Pris: 650 kr + moms

AMA Anläggning 13. Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten

AMA Anläggning 13

AMA Anläggning är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av anläggningsarbeten. ”AMA Anläggning 13” är en revidering av AMA Anläggning 10. AMA Anläggning ges ut i nya versioner vart tredje år...

Pris: 3 170 kr + moms

ata_arbeten_650_6225011

ÄTA-arbeten och ekonomisk reglering enligt AB 04 och ABT 06

”ÄTA-arbeten och ekonomisk reglering enligt AB 04 och ABT 06” innehåller en närmare beskrivning av regelverket kring ÄTA-arbeten enligt AB 04 och ABT 06 med koppling till AMA-systemet. ÄTA-arbeten står för Ändrings-, Tilläggs- och Avgående arbeten...

Pris: 468 kr + moms

ama_vvs_kyl_12_650_6361421

AMA VVS & Kyl 12

AMA VVS & Kyl är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av vvs- och kyltekniska arbeten. AMA VVS & Kyl ges ut i nya versioner vart tredje år. AMA VVS & Kyl 12 är en revidering av AMA VVS och Kyl 09...

Pris: 3 170 kr + moms

ama_af_12_650_6361104

AMA AF 12

AMA AF 12 används som underlag när man ska upprätta administrativa föreskrifter (AF) för entreprenader. Den är gemensam för alla tekniska fackområden och förenklar arbetet med att formulera beställarens krav...

Pris: 3 170 kr + moms

bevara_betongen_650_6430001

Bevara betongen

”Bevara betongen” är den första boken av sitt slag i Sverige. Den behandlar betongen ur ett bevarandeperspektiv och med ett tvärvetenskapligt angreppssätt...

Pris: 550 kr + moms

ama_hus_11_650_6361321

AMA Hus 11

AMA Hus är ett referensverk att använda vid upprättande av beskrivningar och utförande av husbyggnadsarbeten. AMA Hus utges i nya versioner vart tredje år. AMA Hus 11 är en revidering av AMA hus 08...

Pris: 3 170 kr + moms

bestallarens_nycklar_650_6243301

Beställarens nycklar till framgång

”Beställarens nycklar till framgång” ger grunderna för de professionella beställarnas agerande vid upphandling av tjänster så att de kan välja hur de ska gå till väga för att skapa bättre förutsättningar att nå uppställda mål...

Pris: 740 kr + moms

ansvar_inom_entreprenadjuridiken_650_6225009

Ansvar inom entreprenadjuridiken

”Ansvar inom entreprenadjuridiken” tar upp frågor inom entreprenadjuridiken som kan samlas under begreppet ansvar. Ansvarsbegreppet kan ha flera betydelser – ansvar för andra människor, ansvar för av mig vållade skador samt entreprenörens eller konsu...

Pris: 462 kr + moms

abk_09_eng_325_6205379

ABK 09 Engelsk utgåva

Detta är den engelska versionen av ABK 09 allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av 2009 års årgång. OBS!Svensk Byggtjänsts avtal med utgivaren BKK medger endast formatet e-pub...

Pris: 436 kr + moms

AMA Anläggning 10.

E-BOK AMA Anläggning 10

"AMA Anläggning 10" är ett referensverk som används vid upprättande av tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. Trafikverkets aktuella utförandekrav har beaktats och samordnats. Avsnittet om grönytor har uppdaterats och utvecklats...

Pris: 2 535 kr + moms

att_upphandla_arkitekt_o_teknikkonsulttjanster_650_6205389

Att upphandla arkitekt- o teknikkonsulttjänster

Det är en kvalificerad och komplex uppgift att upphandla arkitekt- och teknikkonsulttjänster. Denna handledning beskriver vad som är specifikt med upphandling av arkitekt- och teknikkonsulttjänster...

Pris: 497 kr + moms

6225008_large_enova

Besiktningsjuridik

”Besiktningsjuridik” är en bok om obesvarade eller i vart fall inte helt enkla frågor i besiktningskapitlet i AB 04 och ABT 06. Avsikten med boken är att få konsulter och byggherrar att fundera en smula över besiktningsförfarandet och inte minst ...

Pris: 452 kr + moms

6220101_large_enova

Balkonger. Besiktning - Reparation - Underhåll

Balkonger är ofta hårt utsatta för väder och vind. Erfarenheter har visat att balkonger i många fall inte har motstått klimatets nedbrytande krafter, utan har fått omfattande skador långt innan den avsedda livslängden är uppnådd...

Pris: 572 kr + moms

25 av 45