Förvaltning

Alla titlar

kop_av_bostadsratt_6068203

Köp av bostadsrätt

Köp av bostadsrätt är en introduktion till den juridik som omger bostadsrätten, med fokus främst på köpet, och riktar sig i första hand till mäklar- och juriststudenter, men även andra som kommer i kontakt med frågor inom ämnesområdet...

Pris: 529 kr + moms

fastighetsagarens-ansvar_6962033

Fastighetsägarens ansvar. Utg 9

Skriften lämnar en översikt över merparten av de lagkrav, förordningar och föreskrifter som styr den tekniska förvaltningen av en fastighet.Fastighetsägarens ansvar är i första hand avsedd att användas av privata och kommunala fastighetsföretag och b...

Pris: 395 kr + moms

god_inomhusmiljo_6962047

God inomhusmiljö - en handbok för fastighetsägare. Utg 2

”God inomhusmiljö. En handbok för fastighetsägare” går systematiskt igenom ljud, ljus, luft, fukt, termiskt klimat, strålning och luftföroreningar; alla aspekter som påverkar den inomhusmiljö som fastighetsägare erbjuder de boende...

Pris: 250 kr + moms

renovrakt_6039725

Renovräkt

Boken samlar 18 härskartekniker som fastighetsägare ibland använder mot sina hyresgäster, för att driva igenom renoveringar med kraftiga hyreshöjningar som följd...

Pris: 98 kr + moms

nyckeltal_for_lagenhetsreparationer_6587190

Nyckeltal lägenhetsreparationer 2019

Skriften är ett hjälpmedel för att bedöma kostnaden för att reparera skador som upptäcks i samband med en avflyttningsbesiktning. Nyckeltalen omfattar material- och arbetskostnad för några av de vanligaste reparationerna.

Pris: 270 kr + moms

handledning_popup_nr12d_6962046

PopUp-lokal 12D. Handledning till hyreskontrakt

Hyreskontraktet för popup-lokal är särskilt anpassat för korta upplåtelser i ansvarsförhållanden där det är viktigt för båda parter att upplåtelsen sker enkelt och smidigt...

Pris: 150 kr + moms

handledning_for_hotell_nr86_6962045

Hotell 86. Handledning till hyreskontrakt

Till skillnad från standardhyreskontraktet för lokaler ger hotellkontraktet hyresvärd och hyresgäst möjlighet att kryssa i bland annat vilka delverksamheter som ingår i hotellrörelsen, vad som gäller för uteserveringar och om hyran är omsättningsbase...

Pris: 240 kr + moms

gront_hyresavtal_6962044

Grönt hyresavtal 99. Handledning till formulär

Grönt Hyresavtal (nr 99) fyller en viktig funktion då de skapar en plattform för samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst i en gemensam strävan att minska lokalens miljöpåverkan...

Pris: 150 kr + moms

handledning_hyreskontrak_for_lokal_12b_3_6962043

Lokal 12B.3. Handledning till hyreskontrakt

Denna handledning är till för att ge parterna ledning om hur kontraktet bör fyllas i och vilken innebörd organisationerna anser att kontraktets olika delar har.

Pris: 240 kr + moms

entreprenadkontrakt_6962042

Entreprenadkontrakt 300. Handledning till formulär

Kontraktet är avsett att användas framförallt vid entreprenader som är begränsade i omfattning, som är upphandlade av fastighetsägare i egenskap av hyresvärdar och där anlitade entreprenörer återkommande erhåller uppdrag från fastighetsägarna.

Pris: 240 kr + moms

kulturvarden_forsvinner_i_byggprocessen_6075022

Kulturvärden försvinner i byggprocessen

Syftet med utvärderingen har varit att undersöka hur och om kulturvärdenuppmärksammas och följs upp i bygglovs- och byggprocessen. Resultatet presenteras i denna rapport...

Pris: 105 kr + moms

fastighetsformedling_ovningsbok_6144052

Övningsbok Fastighetsförmedling. Utg 3

Övningsboken utgör ett komplement till läroboken Fastighetsförmedling av samma författare. Övningsboken består av två delar. Den första delen innehåller ett antal principiellt viktiga rättsfall från de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna...

Pris: 263 kr + moms

antikvariska_atgarder_6552178

Antikvariska Åtgärder 2019 Underhållskostnader

Förvaltning av byggnader med kulturhistoriskt värde är en utmaning på grund av alla speciella krav på underhåll och renovering. Boken är ett planerings- och kalkyleringsverktyg vid avhjälpande underhåll, ombyggnad och underhållsplanering...

Pris: 2 000 kr + moms

underhallskostnader_2019_plus_checklista_6552177_

Underhållskostnader 2019 + checklista

Underhållskostnadsboken är ett planerings- och kalkyleringsverktyg vid ombyggnad, reparation och underhållsplanering. Med hjälp av boken kan du upprätta en detaljerad långsiktig underhållsplan och få kontroll över underhållskostnaderna...

Pris: 3 995 kr + moms

vardbyggnader_repab_6552176

Vårdbyggnader, Årskostnader 2019

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 075 kr + moms

forskolor_repab_6552175

Förskolor, Årskostnader 2019

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 075 kr + moms

skolor_repab_6552174

Skolor, Årskostnader 2019

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 075 kr + moms

industrier_repab_6552173

Industrier, Årskostnader 2019

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 075 kr + moms

kontor_repab_6552172

Kontor, Årskostnader 2019

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 075 kr + moms

bostader_repab_6552171

Bostäder, Årskostnader 2019

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 075 kr + moms

hyreskontrakt_for_lokal_6963071

12B.3 Hyreskontrakt för lokal. Set om 5 st

12B.3 avser uthyrning av lokal (ersätter det tidigare formuläret 12B.2). Kontraktet är framförhandlat med SABO, Svensk Handel och Visita och innehåller villkor för uthyrning av exempelvis butik eller kontor...

Pris: 675 kr + moms

25 av 186