Förvaltning

Alla titlar

kulturvarden_forsvinner_i_byggprocessen_6075022

Kulturvärden försvinner i byggprocessen

Syftet med utvärderingen har varit att undersöka hur och om kulturvärdenuppmärksammas och följs upp i bygglovs- och byggprocessen. Resultatet presenteras i denna rapport...

Pris: 105 kr + moms

fastighetsformedling_ovningsbok_6144052

Övningsbok Fastighetsförmedling. Utg 3

Övningsboken utgör ett komplement till läroboken Fastighetsförmedling av samma författare. Övningsboken består av två delar. Den första delen innehåller ett antal principiellt viktiga rättsfall från de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna...

Pris: 263 kr + moms

underhallskostnader_2019_plus_checklista_6552177_

Underhållskostnader 2019 + checklista

Underhållskostnader är ett hjälpmedel i planering och budgetering av underhåll av en fastighet. Boken kan användas som en del av REPAB:s system för underhållsplanering, som förutom boken består av programvarorna SUMMARUM och REPAB Fastighetssystem...

Pris: 3 995 kr + moms

vardbyggnader_repab_6552176

Vårdbyggnader, Årskostnader 2019

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 075 kr + moms

forskolor_repab_6552175

Förskolor, Årskostnader 2019

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 075 kr + moms

skolor_repab_6552174

Skolor, Årskostnader 2019

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 075 kr + moms

industrier_repab_6552173

Industrier, Årskostnader 2019

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 075 kr + moms

kontor_repab_6552172

Kontor, Årskostnader 2019

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 075 kr + moms

bostader_repab_6552171

Bostäder, Årskostnader 2019

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 075 kr + moms

hyreskontrakt_for_lokal_6963071

12B.3 Hyreskontrakt för lokal. Set om 5 st

12B.3 avser uthyrning av lokal (ersätter det tidigare formuläret 12B.2). Kontraktet är framförhandlat med SABO, Svensk Handel och Visita och innehåller villkor för uthyrning av exempelvis butik eller kontor...

Pris: 675 kr + moms

det_kan_inte_mer_an_rasa_6039693

Det kan inte mer än rasa

För drygt fem år sedan damp en hel lantbruksgård ner i famnen på Micke och Daniel. I boken får vi följa med bakom de tapetserade och sågspånsdammiga kulisserna där lite snett också är rakt...

Pris: 189 kr + moms

fastighetsvardering_6108224

Fastighetsvärdering

I boken förklaras ingående hur fastigheters värde beror på deras egenskaper, människors värdering av egenskaperna samt samhällets reglering av fastigheters användning...

Pris: 405 kr + moms

nationalmuseum_i_nytt_ljus_02_6039688

Nationalmuseum i nytt ljus

Det var med stor glädje och stolthet som Nationalmuseum, efter fem års stängning, i oktober 2018 åter kunde slå upp portarna och välkomna besökarna till museet...

Pris: 728 kr + moms

halla_hus_handbok_6011029

Hålla Hus Handbok. Byggnadsvård i norr

Alla hus som används måste också förr eller senare kunna ändras. I ett bostadshus förändras behoven med familjesituationen. Nya hygienvanor, fritidsvanor eller tekniska nymodigheter kan också leda till att man vill förändra...

Pris: 375 kr + moms

fastighetsnomenklatur_13_6160002

Fastighetsekonomi o fastighetsrätt. Fastighetsnomenklatur. Utg 13

Boken tar upp grundläggande fastighetsrelaterade förvaltnings-, marknads-, värderings- och förmedlingsfrågor samt överlåtelseprocesser och därtill kopplade fastighetsföretags och fastighetsekonomiska analysförfaranden...

Pris: 795 kr + moms

vardering_av_smahus_och_bostadsratter_6108222

Värdering av småhus och bostadsrätter

Metoden som används i boken för att bedöma marknadsvärdet på ett småhus eller en bostadsrätt kallas ortsprismetoden. Metoden baseras på att hitta liknande jämförelseobjekt som nyligen har sålts...

Pris: 297 kr + moms

hyra_och_annan_nyttjanderatt_till_6068196

Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom. Utg 9

I boken redogörs för i första hand hyresrätten, men även reglerna om arrende, tomrätt och bostadsrätt behandlas. Denna nionde upplaga har aktualiserats främst med hänsyn till ny lagstiftning, rättspraxis och litteratur.

Pris: 570 kr + moms

allmanna_fastighetsratten_6068195

Allmänna fastighetsrätten. En introduktion. Utg 5

Boken är en introduktion till ämnet allmän fastighetsrätt och behandlar i första hand huvudfrågor inom ämnet. I boken behandlas regler om vad som utgör: fast egendom regler om köp, gåva och byte av fast egendom regler om servitut och nyttjanderätter...

Pris: 246 kr + moms

rattfallssamling_i_fastighetsratt_6068194

Rättsfallssamling i fastighetsrätt. Utg 8

Boken innehåller en sammanställning rättsfall på fastighetsrättens område. Den är primärt avsedd att användas som komplement vid undervisningen i fastighetsrätt på juristutbildningen men är också nyttig för den som vill få fördjupade kunskaper inom o...

Pris: 317 kr + moms

speciell_fastighetsratt_miljobalken_6039208

Speciell fastighetsrätt Miljöbalken. Utg 12

Boken behandlar huvuddragen i nuvarande regler om planering, fastighetsbildning, expropriation, allemansrätt, miljöskydd, naturvård och annan markanvändning. Särskilt behandlas miljöbalken med dess genomgripande betydelse för fastighetsrätten.

Pris: 426 kr + moms

bostadsrattsforeningar_6074137

Bostadsrättsföreningar

Boken förklarar utförligt och med många praktiska exempel hur en bostadsrättsförening drivs, medlemmarnas och föreningens rättigheter och skyldigheter, vilket ansvar styrelsen har och mycket annat som gäller bostadsrättsföreningen.

Pris: 433 kr + moms

hyressattning_och_forhandlingssystemet_6587187

Hyressättnings- och förhandlingssystemet

Den 1 januari 2011 trädde ny lag ikraft som reglerar allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Lagens innehåll har i stor utsträckning påverkat förutsättningarna för att bedriva hyresförhandlingar...

Pris: 200 kr + moms

25 av 179