Förvaltning

Alla titlar

allt_om_aff_6472010

Allt om Aff

Aff - avtal för fastighetsförvaltning och service är en branschanpassad, standardiserad avtalsstruktur för tjänsteentreprenader inom fastighetsförvaltning och service. Boken beskriver Aff-systemets olika delar...

Pris: 575 kr + moms

kopa_bostad_6144063

Köpa bostad. Utg 2

Köpa bostad ger grundläggande kunskap i privatekonomi, boende­finansiering, familjerätt samt inkomstbeskattning. Boken ger en överskådlig och pedagogisk beskrivning av vad ett bolån innebär och ger tillräcklig kunskap för att ta rätt beslut i samband...

Pris: 411 kr + moms

riktlinjer_for_andrahandsuthyrning_av_hyresbostader_6962050

Riktlinjer för andrahandsuthyrning av hyresbostäder

Riktlinjerna ger fastighetsägare och hyresgäster information om hur en ansökan om andrahandsuthyrning av en bostadslägenhet bör bemötas och i vilka situationer en fastighetsägare bör lämna sitt samtycke till andrahandsuthyrning...

Pris: 40 kr + moms

riktlinjer_for_lagenhetsbyten_6962049

Riktlinjer för lägenhetsbyten

Riktlinjerna ger fastighetsägare och hyresgäster information om hur en ansökan om bostadslägenhetsbyte bör utformas och bemötas samt i vilka situationer en fastighetsägare bör lämna sitt samtycke till en ansökan om byte.

Pris: 40 kr + moms

fastighetsbeskattning_6074139

Fastighetsbeskattning. Utg 9

Den praktiska handboken tar upp reglerna om löpande beskattning, till exempel fastighetsskatt och fastighetsavgift, hyror, förmåner och avdrag, samt de omfattande reglerna om kapitalvinstbeskattning och uppskov. Utförliga deklarationsexempel ingår...

Pris: 439 kr + moms

allmann_fastighetsratt_6039762

Allmän fastighetsrätt. Utg 8

Allmän fastighetsrätt tar upp viktiga delar av den allmänna fastighetsrätten och reglerna om köp av fast egendom uppmärksammas särskilt. Det inledande kapitlet behandlar vissa fastighetsrättsliga huvudfrågor och övriga kapitel tar upp:•   &...

Pris: 452 kr + moms

kop_av_bostadsratt_6068203

Köp av bostadsrätt

Köp av bostadsrätt är en introduktion till den juridik som omger bostadsrätten, med fokus främst på köpet, och riktar sig i första hand till mäklar- och juriststudenter, men även andra som kommer i kontakt med frågor inom ämnesområdet...

Pris: 529 kr + moms

fastighetsagarens-ansvar_6962033

Fastighetsägarens ansvar. Utg 9

Skriften lämnar en översikt över merparten av de lagkrav, förordningar och föreskrifter som styr den tekniska förvaltningen av en fastighet.Fastighetsägarens ansvar är i första hand avsedd att användas av privata och kommunala fastighetsföretag och b...

Pris: 395 kr + moms

god_inomhusmiljo_6962047

God inomhusmiljö - en handbok för fastighetsägare. Utg 2

”God inomhusmiljö. En handbok för fastighetsägare” går systematiskt igenom ljud, ljus, luft, fukt, termiskt klimat, strålning och luftföroreningar; alla aspekter som påverkar den inomhusmiljö som fastighetsägare erbjuder de boende...

Pris: 250 kr + moms

renovrakt_6039725

Renovräkt

Boken samlar 18 härskartekniker som fastighetsägare ibland använder mot sina hyresgäster, för att driva igenom renoveringar med kraftiga hyreshöjningar som följd...

Pris: 98 kr + moms

nyckeltal_for_lagenhetsreparationer_6587190

Nyckeltal lägenhetsreparationer 2019

Skriften är ett hjälpmedel för att bedöma kostnaden för att reparera skador som upptäcks i samband med en avflyttningsbesiktning. Nyckeltalen omfattar material- och arbetskostnad för några av de vanligaste reparationerna.

Pris: 270 kr + moms

handledning_popup_nr12d_6962046

PopUp-lokal 12D. Handledning till hyreskontrakt

Hyreskontraktet för popup-lokal är särskilt anpassat för korta upplåtelser i ansvarsförhållanden där det är viktigt för båda parter att upplåtelsen sker enkelt och smidigt...

Pris: 150 kr + moms

handledning_for_hotell_nr86_6962045

Hotell 86. Handledning till hyreskontrakt

Till skillnad från standardhyreskontraktet för lokaler ger hotellkontraktet hyresvärd och hyresgäst möjlighet att kryssa i bland annat vilka delverksamheter som ingår i hotellrörelsen, vad som gäller för uteserveringar och om hyran är omsättningsbase...

Pris: 240 kr + moms

gront_hyresavtal_6962044

Grönt hyresavtal 99. Handledning till formulär

Grönt Hyresavtal (nr 99) fyller en viktig funktion då de skapar en plattform för samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst i en gemensam strävan att minska lokalens miljöpåverkan...

Pris: 150 kr + moms

handledning_hyreskontrak_for_lokal_12b_3_6962043

Lokal 12B.3. Handledning till hyreskontrakt

Denna handledning är till för att ge parterna ledning om hur kontraktet bör fyllas i och vilken innebörd organisationerna anser att kontraktets olika delar har.

Pris: 240 kr + moms

entreprenadkontrakt_6962042

Entreprenadkontrakt 300. Handledning till formulär

Kontraktet är avsett att användas framförallt vid entreprenader som är begränsade i omfattning, som är upphandlade av fastighetsägare i egenskap av hyresvärdar och där anlitade entreprenörer återkommande erhåller uppdrag från fastighetsägarna.

Pris: 240 kr + moms

kulturvarden_forsvinner_i_byggprocessen_6075022

Kulturvärden försvinner i byggprocessen

Syftet med utvärderingen har varit att undersöka hur och om kulturvärdenuppmärksammas och följs upp i bygglovs- och byggprocessen. Resultatet presenteras i denna rapport...

Pris: 105 kr + moms

fastighetsformedling_ovningsbok_6144052

Övningsbok Fastighetsförmedling. Utg 3

Övningsboken utgör ett komplement till läroboken Fastighetsförmedling av samma författare. Övningsboken består av två delar. Den första delen innehåller ett antal principiellt viktiga rättsfall från de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna...

Pris: 263 kr + moms

antikvariska_atgarder_6552178

Antikvariska Åtgärder 2019 Underhållskostnader

Förvaltning av byggnader med kulturhistoriskt värde är en utmaning på grund av alla speciella krav på underhåll och renovering. Boken är ett planerings- och kalkyleringsverktyg vid avhjälpande underhåll, ombyggnad och underhållsplanering...

Pris: 2 000 kr + moms

underhallskostnader_2019_plus_checklista_6552177_

Underhållskostnader 2019 + checklista

Underhållskostnadsboken är ett planerings- och kalkyleringsverktyg vid ombyggnad, reparation och underhållsplanering. Med hjälp av boken kan du upprätta en detaljerad långsiktig underhållsplan och få kontroll över underhållskostnaderna...

Pris: 3 995 kr + moms

vardbyggnader_repab_6552176

Vårdbyggnader, Årskostnader 2019

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 075 kr + moms

forskolor_repab_6552175

Förskolor, Årskostnader 2019

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 075 kr + moms

25 av 176