Förvaltning

Alla titlar

energihandboken_6013158

Energihandboken. Utg 3

De tekniska installationerna står för mer än hälften av byggnadens kostnad varför installationernas utformning, drift och skötsel är av stor betydelse för en effektiv energianvändning...

Pris: 498 kr + moms

nyckeltal_for_lagenshetsreparationer_2020_6587191

Nyckeltal lägenhetsreparationer 2020

Nyckeltalen omfattar material och arbetskostnad för några av de vanligaste reparationerna efter avflyttning och avser fullt färdigt arbete inklusive moms och administration.

Pris: 300 kr + moms

fastighetspantrattens_huvuddrag_6080010

Fastighetspanträttens huvuddrag. Utg 2

Boken behandlar jordabalkens bestämmelser om inteckning och inteckningsåtgärder. Den tar också upp bestämmelserna om pantsättning av fast egendom, liksom rättsverkningarna av pantsättning...

Pris: 159 kr + moms

aga_eller_hyra_verksamhetslakaler_6020480

Äga eller hyra verksamhetslokaler

Kommuner behöver ta ställning till om de ska äga eller hyra verksamhetslokaler eller snarare ta ställning till olika finansieringsalternativ. Skriften identifierar och analyserar olika typer av finansieringsformer samt resonerar kring hur de framtida...

Pris: 345 kr + moms

antikvariska_atgarder_6552188

Antikvariska Åtgärder 2020 Underhållskostnader

Förvaltningen av byggnader med kulturhistoriskt värde är en utmaning på grund av alla speciella krav på underhåll och renovering. Boken behandlar enbart antikvariska åtgärder...

Pris: 2 000 kr + moms

underhallskostnader_med_checklista_6552187

Underhållskostnader 2020 + checklista

Underhållskostnadsboken är ett planerings- och kalkyleringsverktyg vid ombyggnad, reparation och underhållsplanering. Med hjälp av boken kan du upprätta en detaljerad långsiktig underhållsplan och få kontroll över underhållskostnaderna...

Pris: 4 095 kr + moms

vardbyggnader_arskostnader_2020_6552186

Vårdbyggnader, Årskostnader 2020

Den nya utgåvan av Vårdbyggnader är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 175 kr + moms

forskolor_arskostnader_2020_6552185

Förskolor, Årskostnader 2020

Den nya utgåvan av Förskolor är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 175 kr + moms

skolor_arskostnader_2020_6552184

Skolor, Årskostnader 2020

Den nya utgåvan av Skolor är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 175 kr + moms

industrier_arskostnader_6552183

Industrier, Årskostnader 2020

Den nya utgåvan av Industrier är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 175 kr + moms

kontor_arskostnader_2020_6552182

Kontor, Årskostnader 2020

Den nya utgåvan av Kontor är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 175 kr + moms

bostader_arskostnader_2020_6552181

Bostäder, Årskostnader 2020

Den nya utgåvan av Bostäder är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 175 kr + moms

allt_om_aff_6472010

Allt om Aff

Aff - avtal för fastighetsförvaltning och service är en branschanpassad, standardiserad avtalsstruktur för tjänsteentreprenader inom fastighetsförvaltning och service. Boken beskriver Aff-systemets olika delar...

Pris: 575 kr + moms

kopa_bostad_6144063

Köpa bostad. Utg 2

Köpa bostad ger grundläggande kunskap i privatekonomi, boende­finansiering, familjerätt samt inkomstbeskattning. Boken ger en överskådlig och pedagogisk beskrivning av vad ett bolån innebär och ger tillräcklig kunskap för att ta rätt beslut i samband...

Pris: 411 kr + moms

riktlinjer_for_andrahandsuthyrning_av_hyresbostader_6962050

Riktlinjer för andrahandsuthyrning av hyresbostäder

Riktlinjerna ger fastighetsägare och hyresgäster information om hur en ansökan om andrahandsuthyrning av en bostadslägenhet bör bemötas och i vilka situationer en fastighetsägare bör lämna sitt samtycke till andrahandsuthyrning...

Pris: 40 kr + moms

riktlinjer_for_lagenhetsbyten_6962049

Riktlinjer för lägenhetsbyten

Riktlinjerna ger fastighetsägare och hyresgäster information om hur en ansökan om bostadslägenhetsbyte bör utformas och bemötas samt i vilka situationer en fastighetsägare bör lämna sitt samtycke till en ansökan om byte.

Pris: 40 kr + moms

fastighetsbeskattning_6074139

Fastighetsbeskattning. Utg 9

Den praktiska handboken tar upp reglerna om löpande beskattning, till exempel fastighetsskatt och fastighetsavgift, hyror, förmåner och avdrag, samt de omfattande reglerna om kapitalvinstbeskattning och uppskov. Utförliga deklarationsexempel ingår...

Pris: 439 kr + moms

allmann_fastighetsratt_6039762

Allmän fastighetsrätt. Utg 8

Allmän fastighetsrätt tar upp viktiga delar av den allmänna fastighetsrätten och reglerna om köp av fast egendom uppmärksammas särskilt. Det inledande kapitlet behandlar vissa fastighetsrättsliga huvudfrågor och övriga kapitel tar upp:•   &...

Pris: 452 kr + moms

kop_av_bostadsratt_6068203

Köp av bostadsrätt

Köp av bostadsrätt är en introduktion till den juridik som omger bostadsrätten, med fokus främst på köpet, och riktar sig i första hand till mäklar- och juriststudenter, men även andra som kommer i kontakt med frågor inom ämnesområdet...

Pris: 529 kr + moms

fastighetsagarens-ansvar_6962033

Fastighetsägarens ansvar. Utg 9

Skriften lämnar en översikt över merparten av de lagkrav, förordningar och föreskrifter som styr den tekniska förvaltningen av en fastighet.Fastighetsägarens ansvar är i första hand avsedd att användas av privata och kommunala fastighetsföretag och b...

Pris: 395 kr + moms

god_inomhusmiljo_6962047

God inomhusmiljö - en handbok för fastighetsägare. Utg 2

”God inomhusmiljö. En handbok för fastighetsägare” går systematiskt igenom ljud, ljus, luft, fukt, termiskt klimat, strålning och luftföroreningar; alla aspekter som påverkar den inomhusmiljö som fastighetsägare erbjuder de boende...

Pris: 250 kr + moms

renovrakt_6039725

Renovräkt

Boken samlar 18 härskartekniker som fastighetsägare ibland använder mot sina hyresgäster, för att driva igenom renoveringar med kraftiga hyreshöjningar som följd...

Pris: 98 kr + moms

handledning_popup_nr12d_6962046

PopUp-lokal 12D. Handledning till hyreskontrakt

Hyreskontraktet för popup-lokal är särskilt anpassat för korta upplåtelser i ansvarsförhållanden där det är viktigt för båda parter att upplåtelsen sker enkelt och smidigt...

Pris: 150 kr + moms

handledning_for_hotell_nr86_6962045

Hotell 86. Handledning till hyreskontrakt

Till skillnad från standardhyreskontraktet för lokaler ger hotellkontraktet hyresvärd och hyresgäst möjlighet att kryssa i bland annat vilka delverksamheter som ingår i hotellrörelsen, vad som gäller för uteserveringar och om hyran är omsättningsbase...

Pris: 240 kr + moms

gront_hyresavtal_6962044

Grönt hyresavtal 99. Handledning till formulär

Grönt Hyresavtal (nr 99) fyller en viktig funktion då de skapar en plattform för samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst i en gemensam strävan att minska lokalens miljöpåverkan...

Pris: 150 kr + moms

25 av 160