energieffektiviserande_renovering_325_6020417

Energieffektiviserande renovering

Tryckt bok, I lager

Pris: 375 kr + moms

Snabb leverans

”Energieffektiviserande renovering” handlar – precis som det låter – om energieffektiviserande renovering, varför det är viktigt att ta chansen att satsa på energieffektivisering när renoveringar görs och hur man kan gå till väga för att lyckas. Tanken är att skriften ska ge stöd för att ta fram beslutsunderlag som handlar om att öka energiprestandan vid renovering.

I äldre lokaler finns både ett stort behov av energi och ett stort behov av renovering och upprustning. Det gör att det i många fall är både aktuellt och lönsamt att genomföra omfattande energieffektiviserande åtgärder. Men takten på energieffektiviseringsarbetet behöver öka för att kunna ta tillvara den stora potential som finns för lönsam energieffektivisering i befintliga byggnader och bidra till samhällets miljö- och energimål. Passa på att utnyttja möjligheterna som ges i samband med renovering!

”Energieffektiviserande renovering” vänder sig framför allt till beslutsfattare hos offentliga fastighetsorganisationer men även andra aktörer med intresse för energieffektiviserande renovering.


Art nummer: 6020417

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789175851501

Antal sidor: 78

Kategori: Förvaltning