Gröna avtal för ett bättre samarbete

Gröna avtal för ett bättre samarbete. En guide för hållbarhet i offentliga lokaler

Tryckt bok, I lager

Pris: 245 kr + moms

Snabb leverans

”Gröna avtal för ett bättre samarbete” ska fungera som en guide för hållbarhetsarbetet i offentliga lokaler. Målgruppen är fastighetsansvariga, miljöansvariga och verksamhetsansvariga i landstingen, men även motsvarande företrädare i kommunerna.

Gröna hyresavtal är en bra plattform för bättre samarbete mellan olika delar av en organisation. De ger en god struktur och praktiska redskap för att hantera det gemensamma uppdraget – att värna om miljö och klimat. Gröna hyresavtal kan utformas efter de förutsättningar den egna organisationen har. De kan innehålla allt från informationsfrågor, lokalutformning, materialval och transporter.

Skriften har initierats och finansierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för landstingens fastighetsfrågor.


Art nummer: 6020383

Utgivningsår: 2012

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789171647986

Antal sidor: 60

Kategori: Förvaltning