individuell_matning_och_debitering_vid_ny_och_ombyggnad_650_6123023

Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad

Tryckt bok, I lager

Pris: 50 kr + moms

Snabb leverans

Ordinarie pris: 100 kr + moms
Riksdagen har beslutat om lag om energimätning i byggnader (2014:267). Lagen innebär bland annat att byggherrar ska installera individuella mätare för att mäta värme, kyla och tappvarmvatten när det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart.

Boverket har fått i uppdrag att utreda och ange i vilka fall det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart att installeras individuella mätsystem vid uppförande och ombyggnad.

I denna rapport (2014:29) ” Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad” har Boverket kommit fram till att ett krav på individuell mätning skulle innebära olönsamma investeringar för många byggherrar och fastighetsägare. Boverket föreslår därför att det inte i något fall ska krävas individuell mätning av värme, tappvarmvatten och kyla vid uppförande och ombyggnad.


Art nummer: 6123023

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Boverket

ISBN: 9789175631738

Antal sidor: 326

Kategori: Förvaltning